NVRD: Brochure Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht

Op 1 januari 2016 trad de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Wet Vpb) in werking. Overheidsondernemingen moeten er nu officieel aan geloven: zij zijn niet langer in beginsel ‘onbelast’ voor de vennootschapsbelasting, maar zij zijn sinds 1 januari 2016 in beginsel juist ‘belast’. De NVRD heeft samen met Deloitte een brochure samengesteld met informatie en praktische tips over deze wet. Daarnaast is er een kennisplatform gekoppeld aan de brochure waar NVRD leden hun vragen en best practices op kunnen plaatsen.

De Wet Vpb komt tegemoet aan de opdracht van de Europese Commissie om een gelijk speelveld te creëren tussen overheidsondernemingen en ondernemingen van private partijen. Gedurende de afgelopen jaren, waarin aan de wet werd gewerkt, heeft de NVRD zich ingespannen om de Wet Vpb zoveel mogelijk rekening te laten houden met de dagelijkse praktijk van afvalbeheer en beheer openbare ruimte.

Praktische handleiding
Nadat de wet op 18 december 2014 werd aangenomen in de Tweede Kamer en op 26 mei 2015 in de Eerste Kamer, heeft de NVRD in samenwerking met Deloitte de brochure ‘De Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen, een praktische handleiding’ ontwikkeld. U kunt deze brochure downloaden via het ledennet van de NVRD (inloggen via de website van de NVRD, www.nvrd.nl). De brochure biedt u als lid van de NVRD, of u nu werkzaam bent als directeur bij een NV of als ambtenaar bij een gemeente, een praktische handleiding om met invoering van de vennootschapsbelastingplicht om te gaan. Praktische tips en tricks worden afgewisseld met informatieve stukken tekst. Zo wordt u getriggerd om de beste oplossingen te vinden voor uw bedrijf of gemeente maar krijgt u tevens een volledig beeld van de inhoud van de Wet Vpb. Heeft u bijvoorbeeld al nagedacht over het clusteren van winstgevende met verlieslatende ondernemingsactiviteiten of het eventueel afstoten van activiteiten waarover vennootschapsbelasting moet worden betaald? Weet u al hoe u uw administratie wil gaan inrichten nu u geconfronteerd wordt met de Wet Vpb? Maakt uw NV of BV niet toevallig deel uit van een fiscale eenheid?

Lees verder: http://www.nvrd.nl/nieuwsberichten/website/brochure-wet-modernisering-vennootschapsbelastingplicht