Vanaf 7 februari 2022 halen Renewi en PreZero gezamenlijk het restafval bij bedrijven in de binnenstad van Den Haag en Delft op. Er rijden niet langer met aparte inzamelwagens langs eigen klanten, maar er wordt één gezamenlijke wagen ingezet waardoor het restafval via één route wordt ingezameld. Hiermee wordt het aantal ritten van inzamelwagens in het centrum substantieel beperkt wat naast een aanzienlijke bijdrage levert aan de uitstoot van CO2 ook de veiligheid ten goede komt .

In totaal zijn er inmiddels acht gemeenten waar ‘Green Collective’ van start is gegaan met als centrale doel een significante bijdrage te leveren aan het terugdringen van de binnenstedelijke CO2-uitstoot. Green Collective – het duurzame initiatief van Renewi en PreZero – heeft tot doel in 2023 minstens dertig gemeenten te ondersteunen in de duurzame inzameling van bedrijfsafval. Zo wordt er van iedere 100 vermeden kilometers ruim 160 kilogram aan CO2 bespaard. Het initiatief komt voort uit de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GD-ZES) waarbij Den Haag en Delft zijn aangesloten. Het doel van GD-ZES is de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof als gevolg van het stadverkeer te verminderen tot 0%. Green Collective is al eerder succesvol geïntroduceerd in Venlo, Gouda, Bergen op Zoom, Roosendaal, Amsterdam en Rotterdam.

“Wij zijn blij dat we op deze manier in steeds meer gemeentes steeds duurzamer kunnen inzamelen”, vertelt Marc den Hartog, Managing Director Commercial Waste bij Renewi. “Met Green Collective laten we zien dat dat mogelijk is. Hiermee voorkomen we onnodige vervoerskilometers. Dat bespaart tonnen aan CO2-uitstoot, zorgt voor schonere lucht en door minder verkeersdrukte in de gemeentes zorgt het voor veiligere wegen.  Kortom, een initiatief waarbij er alleen maar winnaars zijn.”

Iwan te Winkel, directeur Collection & Operations bij PreZero is positief over de ontwikkelingen op het gebied van duurzame inzameling de komende jaren: “Vanaf 2025 moeten de eerste dertig grote steden emissievrije zones hebben. Dat past goed bij onze eigen duurzame ambities. Daarom kijken we inmiddels op een nieuwe manier naar de inzameling van afval. Green Collective is een prachtig voorbeeld van hoe we samen duurzame stappen zetten. Inmiddels doen we dit in 8 gemeenten en dat worden er snel meer. Daar ben ik echt trots op.”

In 2021 is er volgens berekening 127.521 km minder gereden wat een vermindering van 196.139 kg CO2 oplevert. Deze aantallen zullen alleen maar toenemen doordat steeds meer gemeentes zich aansluiten bij dit initiatief.  In 2022 zullen we naar verwachting 260,143 km minder rijden wat 400.124 kg CO2 bespaart.

Iedere klant behoudt het contract en contact met zijn eigen afvalinzamelaar. Alleen datum en tijd van ophalen zou kunnen wijzigingen door de nieuwe routes. Het grote en duurzame verschil vergeleken met de oude situatie is dat het afval wordt ingezameld door de inzamelwagen van Green Collective.


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.