N+P en HC Miljö tekenen vijfjarig contract

N+P maakt bekend een vijfjarig contract te hebben getekend voor de levering van Subcoal® pellets aan HC Miljö, onderdeel van Heidelberg Cement. HC Miljö, gesitueerd in Zweden, zal de Subcoal® pellets verder gaan distribueren aan diverse cement fabrieken in noord Europa. De Subcoal® wordt ingezet voor verdere vervanging van fossiele brandstoffen zoals steenkool en zorgt voor de vereiste temperatuur voor de productie van klinker, het basis ingrediënt van cement.

HC Miljö is onderdeel van de wereldwijde groep Heidelberg Cement, één van ’s werelds grootste fabrikanten van bouwmaterialen. Een van HC Miljö’s taken is om cementfabrieken te voorzien van alternatieve brand- en grondstoffen. N+P Group, met het hoofdkantoor in Nederland, is actief op het gebied van de productie en levering van een divers portfolio aan alternatieve brandstoffen. Vanuit haar hoofdkantoor coördineert N+P de productie van hoogwaardige alternatieve brandstoffen op basis van niet recyclebare afvalstromen.

De Subcoal® zal geleverd worden vanaf N+P’s productie locatie Subcoal® Production FRM B.V. in Delfzijl (NL). Deze productielocatie zet het Subcoal® proces in om diverse industriële afvalstromen op te werken tot een hoge kwaliteit alternatieve brandstof. Dit proces is gericht op het gebruik van niet recyclebare papier en plastic restfracties, voornamelijk uit Nederland, Engeland en Duitsland.

Door gebruik te maken van het Subcoal® concept voorkomt N+P dat niet recyclebaar afval eindigt in de deponie of afvalverbrandingsinstallaties en daarnaast wordt het gebruik van fossiele brandstoffen teruggedrongen en daarmee de uitstoot van CO₂ gereduceerd.