Nieuwe uitstraling voor Avalex

Grondstoffen zijn schaars en raken op. We gooien te veel weg. Dat is zonde. Producten en materialen zijn goed te hergebruiken en de overgang naar een circulaire economie is in volle gang. Avalex bevindt zich als afvalinzamelaar middenin deze overgang. De zes gemeenten en Avalex hebben voor de komende jaren een nieuw afvalbeleid geformuleerd om meer gescheiden grondstoffen in te zamelen. Binnen dit beleid spelen communicatie en educatie een belangrijke rol, zodat er zoveel mogelijk bekendheid komt over afval scheiden. Bij al deze ontwikkelingen past ook een nieuwe uitstraling!

Voorlichtingscampagnes
Woon je in het Avalex gebied? Elk jaar zullen er meerdere voorlichtingscampagnes zichtbaar zijn over afvalscheiding, het voorkomen van afval, hergebruik van afval en grondstoffen. De eerste campagne start in februari en gaat over PMD (plastic, metalen en drinkpakken), extra grondstoffen die je bij het plastic kunt doen!

Nieuwe uitstraling
Bij de ontwikkelingen van afval naar grondstof hoort ook een passende uitstraling. Niet alles zal gelijk worden voorzien van de nieuwe uitstraling. Dit doen we gefaseerd en zo duurzaam mogelijk omdat dit beter is voor de kosten en het milieu. In de PMD campagne is het nieuwe logo al te zien, net als op Facebook en Twitter. Nog even geduld en dan is ook de website in een nieuw jasje gestoken!

Jack Kuin, directeur van Avalex, over de nieuwe uitstraling: “Als samenwerkingsorganisatie en kenniscentrum op het gebied van afval en grondstoffen willen wij inwoners zo goed mogelijk faciliteren in de uitvoering van de afvalinzameling op een zo milieubewust- en maatschappelijk mogelijke manier.

Avalex heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Samen met de zes gemeenten hebben we scherpe doelstellingen gesteld; duurzaam en gericht op een betere wereld voor ons en onze kinderen. Onze nieuwe uitstraling en ons nieuwe logo symboliseren de circulaire economie en passen bij deze ontwikkeling.”