Nieuwe Renewi routes resulteren in verbeterde veiligheid en milieu in Amsterdam

Renewi zet vanaf september in Amsterdam Buitenveldert efficiëntere en veiligere routes in. De afvalrecycler draagt hiermee ook actief bij aan meer veiligheid en een betere leefomgeving in de hoofdstad.

Op maandag 4 september starten in Amsterdam de scholen weer en neemt ook het fietsverkeer toe. Om ongevallen bij deze kwetsbare groep weggebruikers te voorkomen, heeft het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid besloten om vrachtverkeer alleen nog toe te staan tijdens de schooltijden (van 09.00 tot 15.00 uur), op wegen waar de fietspaden gescheiden liggen van de hoofdrijbaan. Renewi ondersteunt dit initiatief volledig.

In de hoofdstad is Renewi nadrukkelijk aanwezig met bedrijven als Icova en Van Gansewinkel. Planners van Renewi hebben inmiddels de dagelijkse dienstverlening zodanig aangepast, dat de afvalactiviteiten in Buitenveldert begin september binnen de grenzen van de nieuwe zogenaamde venstertijden gaan plaatsvinden.

Dat betekent concreet dat er binnen de nieuwe venstertijden nog maar één inzamelteam door Buitenveldert rijdt. Renewi halveert hiermee het aantal transportbewegingen en draagt daarmee bij aan een verbetering van de verkeersveiligheid. Tegelijkertijd wordt het milieu minder belast, wat wordt versterkt door de inzet van moderne Euro-6 vrachtwagens

De inzet van efficiënter transport sluit naadloos aan bij het belang dat Renewi hecht aan een veilige en milieuvriendelijke uitvoering van afvalinzamelingswerkzaamheden. Bovendien wordt het afval vervolgens op een duurzame wijze gerecycled, klaar om hergebruikt te worden als grondstof voor weer nieuwe producten.