Nieuwe locatie voor Wubben

In april 2012 werd de eerste schop in de grond gezet. En slechts 13 maanden later is de verhuizing van Wubben een feit. Op de nieuwe, moderne locatie heeft Wubben een totale capaciteit van 8100 ton voor de opslag van afvalstoffen.

Op haar nieuwe locatie heeft Wubben de grootste zorg besteed aan het milieu, de arbeidsomstandigheden, efficiëntere
verwerkingsmethodes en andere kostenbesparende werkwijzen.

Besparing in CO2 en kosten

Een voorbeeld van besparing en milieuverantwoord ondernemen is de installatie van een warmtepomp in combinatie met warmteterugwinning. Hiermee maakt men gebruik van gratis energie en realiseert daarmee een flinke besparing. Daarnaast worden de warme en koude luchtstromen uit alle kantoorruimtes gezogen en effectief gemengd om een optimaal rendement te kunnen halen uit de energie en een aangenaam binnenklimaat te verkrijgen. Doordat deze warmtepomp minder energie verbruiken, produceert men minder broeikasgassen, zoals CO2. Dit draagt bij aan een beter milieu.

Totaale dienstverlening

Op de nieuwe locatie is Wubben nog beter in staat afgewerkte olie, oliefilters, koelvloeistoffen, remolie, olie-water-slib, kortom, al het oliehoudende afval te behandelen.