Nieuwe glascontainers SUEZ veroveren straatbeeld Drenthe

De betrokken partijen ondertekenen de samenwerking

SUEZ gaat ruim 7.000 ton glas per jaar in 10 gemeenten inzamelen en verwerken

SUEZ – voorheen SITA Nederland – gaat de komende vijf jaar al het glas van tien Drentse gemeenten inzamelen. Na een gezamenlijke aanbesteding hebben de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe, Noordenveld, Westerveld, De Wolden en de gemeenten van Area Reiniging NV, Coevorden, Emmen en Hoogeveen, officieel voor SUEZ gekozen. Dit heeft als gevolg dat er 300 nieuwe glasbakken worden geplaatst met de mogelijkheid tot het scheiden van wit, groen en bruin glas. Speciaal voor deze gemeenten zet SUEZ ook een nieuwe inzamelwagen in, die op zeer zuinige Euro 6-motoren rijdt en veel minder CO2 uitstoot. De overeenkomst levert tevens een bijdrage aan de lokale werkgelegenheid in Drenthe. Zo worden medewerkers van de sociale werkplaats WEDEKA ingeschakeld voor het periodiek reinigen van alle bovengrondse glascontainers.

Glascontainers
SUEZ wordt verantwoordelijk voor de inzameling van ruim 7.000 ton glas per jaar van ruim 423.000 inwoners in de tien Drentse gemeenten. In een aantal gemeenten neemt zij naast de inzameling en verwerking van glas ook andere afvalstromen voor haar rekening, zoals restafval. Veel gemeenten willen hun systeem van afvalinzameling moderniseren en afvalscheiding stimuleren. SUEZ heeft veel ervaring op dit gebied en kan hen hierbij goed ondersteunen.

Burgers krijgen regie over afvalscheiding
“We zijn verheugd dat SUEZ onze gemeenten gaat ondersteunen op het gebied van afvalbeheer. Samen met SUEZ kunnen wij de afvalstromen verduurzamen en burgers steeds meer regie geven over de scheiding van hun afval. Ook is het mooi dat we werk kunnen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo levert onze samenwerking met SUEZ niet alleen winst op voor het milieu, maar ook voor de maatschappij”, vertelt Marcel Thijsen, vervangend voorzitter van de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit, die de overeenkomst met SUEZ namens de deelnemende Drentse gemeenten ondertekende.

“We zijn erg blij met deze overeenkomst, waarmee we verantwoordelijk worden voor de glasinzameling in het grootste gedeelte van Drenthe. Door samen te werken met de gemeenten kunnen we ervoor zorgen dat de keten zo veel mogelijk wordt gesloten. SUEZ zet ook hier duidelijk in op co-creatie, om samen met partners een circulaire economie te stimuleren”, zegt José Verouden, directeur Overheden en Public Affairs van SUEZ Nederland.