Nieuwe Europese werkgroep voor circulair textiel opgericht

Circulair textiel is één van de oplossingen om de negatieve impact van de productie van textiel en textielproducten op het milieu te verkleinen. Om op een uniforme manier te kunnen praten en rapporteren over circulair textiel, wordt er gestart met Europese normalisatie. De eerste vergadering van de werkgroep zal waarschijnlijk begin juni 2021 plaatsvinden.

Om de normalisatie voor circulair textiel ook op Europees niveau een impuls te geven, heeft NEN vorig jaar een voorstel (NWIP) bij het Europese normalisatie-instituut (CEN) ingediend, met het verzoek om een norm te ontwikkelen die gericht is op circulair textiel. Dit voorstel is onlangs goedgekeurd door de leden van CEN, waardoor het werk nu van start kan gaan binnen de nieuw opgerichte werkgroep ‘Circular Textiles Chain’ (CEN/TC 248 WG/39), waar NEN het secretariaat van voert.

Nederlandse inbreng
Vorig jaar hebben Nederlandse stakeholders een Nederlands Technische Afspraak (NTA) geschreven: NTA 8195 ‘Circulair Textiel – Eisen en categorieën’. Deze norm beschrijft eisen en categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en de toegepaste circulaire strategieën. Op deze manier kan er op een uniforme manier gecommuniceerd en gerapporteerd worden over circulaire textielproducten. De textiel waardeketen is een complexe keten, met veel verschillende type stakeholders die vaak over landsgrenzen heen werken. Uniforme afspraken over circulair textiel, op Europees niveau, zijn nodig om ‘greenwashing’ te voorkomen, afvalstromen te verminderen en het gebruik van ‘virgin’ materialen te beperken.

Deelname Europese werkgroep
Partijen die interesse hebben in het Europese normalisatieproces van circulair textiel, kunnen dit werk volgen via de Nederlandse normcommissie ‘Circulair Textiel’. Via de normcommissie is het tevens mogelijk actief deel te nemen in de Europese werkgroep en kunnen de leden het Europese werk van commentaar voorzien. De eerste vergadering voor de werkgroep zal waarschijnlijk begin juni 2021 plaatsvinden. Stuur voor meer informatie of voor deelname aan de werkgroep of de normcommissie een e-mail naar Zarra de Laat of Anne-Wil Broersma, Consultant Agrofood & Consumentenzaken, via e-mail afc@nen.nl.