Nieuwe eigenaren voor Attero

Huidig aandeelhouder Waterland voornemens 100% van de aandelen te verkopen

Het consortium dat bestaat uit 3i Infrastructure plc (3i) en DWS (voorheen Deutsche Alternative Asset Management) heeft met de huidige aandeelhouder Waterland Private Equity Investments (Waterland) overeenstemming bereikt om 100% van de aandelen in Attero over te nemen.

Directie en Raad van Commissarissen verwachten met de voorgenomen verkoop van Attero het bedrijf een bestendig toekomstperspectief te bieden.

CEO Paul Ganzeboom: “Ik zie 3i/DWS als een uitstekende nieuwe aandeelhouder met een focus op de lange termijn waarbinnen Attero zijn strategie op gebied van productie van energie en grondstoffen uit afval, groei en operational excellence krachtig kan voortzetten”.

De combinatie van 3i en DWS is een stabiele partij die continuïteit biedt en wil investeren in de toekomst van Attero. Beide beoogde aandeelhouders nemen ieder voor 50% de aandelen Attero van Waterland over. De nieuwe aandeelhouders zijn beide financiële investeerders die investeren in infrastructuurbedrijven: kapitaalintensieve bedrijven met een beperkt risicoprofiel en een stabiele kasstroom. Het kapitaal waarmee 3i en DWS deze investeringen financieren is overwegend afkomstig van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeringsbedrijven, inclusief een groot aantal Nederlandse pensioenfondsen.

In 2014 heeft Waterland na een competitief verkoopproces Attero overgenomen van een groep van publieke aandeelhouders bestaande uit provincies en gemeenten. Onder het aandeelhouderschap van Waterland heeft Attero haar strategie succesvol geherdefinieerd en tot uitvoering gebracht. De positie van Attero is de afgelopen jaren verstevigd, onder meer door de realisatie van een gebalanceerde lange termijn contractportfolio, door omvangrijke en innovatieve investeringen in de productie van duurzame energie en de recycling van kunststoffen, en door focus op kostenefficiency en operational excellence. Attero is op diverse gebieden marktleider, waaronder de verwerking van restafval in haar afvalenergiecentrales, de duurzame verwerking van organisch afval in compost en productie van groengas, en het beheer en exploitatie van stortplaatsen. De financiële positie van Attero is zeer solide te noemen, en dit zal niet veranderen als gevolg van de voorgenomen transactie.

In 2017 is Waterland gesprekken aangegaan met 3i en DWS over de mogelijke verkoop van Attero wat vandaag heeft geresulteerd in de voorgenomen transactie.

De voorgenomen verkoop is voorgelegd aan de ondernemingsraad van Attero die op korte termijn advies zal uitbrengen over de verkoop van Attero aan het consortium. De voorgenomen transactie is gemeld aan de vakbonden en de SER, en zal worden voorgelegd aan Europese Commissie voor goedkeuring. Attero verwacht dat de transactie zal worden voltooid in de loop van 2018 na ontvangst van de relevante goedkeuringen.