Nieuw textielsorteercentrum ReShare operationeel

Het nieuwe textielsorteercentrum van Leger des Heils ReShare in Deventer is operationeel. Woensdag 11 juli 2018 waren de betrokken organisaties en de acht gemeenten uit het werkgebied van Circulus-Berkel uitgenodigd om het sorteercentrum aan de Rostockstraat officieel te openen. Ook Ad Lansink – o.a. bekend van ‘De Ladder van Lansink’ – was aanwezig en ging in op de noodzaak van een circulaire economie en de rol van de afvalsector hierin.

Lansink, die zeer actief is in de verdere ontwikkeling van ‘circulaire concepten’ en daarvoor ook internationaal veel gehoor vindt, signaleert momenteel een grote dynamiek in het denken over de afvalhiërarchie. “In circulaire concepten staat de ladder nog altijd overeind, maar we hebben het intussen wel over resource management. We worden in Europa gedwongen op dat vlak veel meer te doen. Het Europees Parlement zit daar gelukkig stevig in. Ook lokale overheden kunnen met kleinschalige initiatieven actief bijdragen aan de circulaire economie.”

Innovatieve aanbesteding
Circulus-Berkel, die voor acht gemeenten taken in afvalbeheer en leefomgeving verricht, startte in mei 2017 een innovatieve aanbestedingsprocedure om het ingezamelde textiel uit de betreffende gemeenten regionaal te laten sorteren. Daarbij waren het creëren van sociale werkgelegenheid en een transparante en verantwoorde verwerking een vereiste. Hieruit kwam Leger des Heils ReShare als partner uit de bus. Afgelopen maanden is hard gewerkt om het sorteercentrum operationeel te krijgen. Met de ingebruikname van het sorteercentrum kan ReShare nu aan de slag. Deventer Werktalent zorgt voor de invulling van de banen die hiermee gemoeid zijn. Inmiddels zijn de eerste medewerkers met veel enthousiasme begonnen.

Winst voor mens en milieu
Simon Smedinga, operationeel directeur Leger des Heils ReShare: “Met het nieuwe sorteercentrum creëren we werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en geven we herdraagbaar textiel een tweede leven door bijvoorbeeld te zorgen dat het terechtkomt bij mensen die weinig te besteden hebben. Daarbij sluiten we de textielketen omdat we ook niet-herdraagbare kleding verwerken. Dat gaan we doen met de Fiber Sort Machine, een baanbrekende innovatie in deze branche. Die kan textiel sorteren op pure grondstof, direct geschikt voor recycling. Zo zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig, waardoor de enorme impact van textielproductie op het milieu afneemt.”

Gemeenten willen afvalketens sluiten
De acht gemeenten uit het werkgebied van Circulus-Berkel zijn Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. Zij hebben één van de hoogste scheidingspercentages van Nederland en lopen voorop als het gaat om de vermindering van de hoeveelheid restafval. Gemiddeld werd er in 2017 door deze gemeenten 70% gescheiden aangeleverd; landelijk ligt dit op 55%. Momenteel zamelen de inwoners jaarlijks ruim 2,1 miljoen kilo textiel gescheiden in. In 2015 sloten de gemeenten het Clean Tech convenant, waarin werd afgesproken om samen te werken aan het regionaal sluiten van ketens en het gebruik van primaire grondstoffen te beperken.

Tijdelijke locatie
Het sorteercentrum aan de Rostockstraat is een tijdelijke locatie. Om ervoor te zorgen dat alle processen van de sortering op één plek kunnen plaatsvinden, is ReShare van plan een nieuw sorteercentrum te bouwen. Deze zou in 2020 operationeel moeten zijn.