Nieuw inzamelinitiatief Weee Nederland kent een zeer goed resultaat

De afgelopen vier weken vonden er twee ‘E-waste races’ plaats. Een race waarbij in een regio tien scholen tegen elkaar strijden om zo veel mogelijk afgedankte elektrische en elektronische apparaten in te zamelen. Een race liep in Wijk bij Duurstede, de andere in de Hoekse Waard. De resultaten zijn aanzienlijk: respectievelijk 12 en 18 ton oude kleine apparaten werden opgehaald. Hieruit valt te concluderen dat een lokale manier van e-waste inzamelen werkt. De ingezamelde hoeveelheden zorgen voor een stijging van 15 en 25% van de normale opgehaalde jaarlijkse hoeveelheid. De E-waste race is een innovatief concept dat in samenwerking met reinigingsdiensten, gemeenten en Weee Nederland wordt uitgerold. Voor het tweede kwartaal staan nog vijf races gepland. Bij een blijvend positief resultaat wil Weee Nederland het initiatief volgend jaar bij nog meer gemeenten inzetten.

Binnen een deelnemende regio, starten kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van deelnemende scholen met een les over recyclen. Het E-waste race team legt uit wat er onder e-waste valt en hoe de kinderen op een specifieke webpagina de voortgang van de race bijhouden. Innovatief element is een web-based aanmeldsysteem voor burgers die e-waste willen laten ophalen door de kinderen. De winnaar mag met de hele klas, geheel verzorgd, op schoolreis naar het Nemo wetenschapsmuseum in Amsterdam.

De deelnemende scholen, kinderen, gemeenten en afvalverwerkers zijn positief. Wethouder Hans Marchal in Wijk bij Duurstede gaf aan: ‘De deelnemende groepen hebben een geweldige prestatie neergezet. Op een leuke manier zijn er veel kapotte apparaten opgehaald die niet bij het gewone afval belanden en dus gegarandeerd goed gerecycled worden’.

Onderzoek
Op initiatief van Weee Nederland deed onderzoeksbureau Synergie onderzoek naar het afdank- en inlever gedrag van burgers van elektrische apparaten. Het onderzoek laat zien dat de burger moeilijk tot goed inleveren te bewegen is, hoewel het belang van recyclen wel wordt gezien. Weee Nederland kiest er voor om burgers te motiveren door sociale waarde te creëren door het betrekken van scholen en verenigingen bij de inzameling binnen de gemeenschap.

Stimuleren hergebruik
Bij de race in Wijk bij Duurstede voorzag Nogges kringloopwinkel de scholen van containers en haalde deze op. Al het elektrische afval dat nog werkte, of dat deed na een kleine reparatie, ging de kringloopwinkel in. Dit kwam neer op circa 5% van de ingezamelde apparaten.