Nieuw grondstoffenbeleidsplan bezorgt jonge ouders kopzorgen

In het grondstoffenbeleidsplan 2024–2030 is onder meer voorgesteld dat met ingang van 2025 het restafval in de gemeente Hardenberg van vier- naar eens in de zes weken zal worden opgehaald. Hierover werd dinsdagavond jongstleden een oriënterende raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis. Dat met name jonge gezinnen met luierkinderen en mensen met….lees verder

Bron: De Toren


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.