Carolien Sants (Business Analist InnovationQuarter), Ruud Hageman (COO Milgro), wethouder Maarten Struijvenberg (gemeente Rotterdam), Nienke Vledder (Senior Investment Manager InnovationQuarter), Laurens Groen (CEO Milgro) en Francis Quint (Hoofd InnovationQuarter Capital Fotografie: © Daniel Verkijk

Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie van de gemeente Rotterdam, maakte vandaag op het kantoor van Rotterdam Partners de nieuwste investering van Rabobank Regio Den Haag en InnovationQuarter bekend. Milgro, een integrale dienstverlener voor het beheersen van afvalstromen en duurzaam grondstoffenmanagement, zet het extra groeikapitaal in voor verdere internationale expansie. Laurens Groen, CEO bij het Rotterdamse Milgro, is blij met deze financiële impuls: “De nieuwe investering stelt ons bedrijf in staat om internationaal verder op te schalen, in productontwikkeling, innovatie, projectmanagement en partnering.”

Afval wordt een keuze
Een wereld zonder afval. Dat is het ideaalbeeld van een circulaire economie. Elke afgedankte grondstof dient als basis voor iets nieuws. Een gesloten kringloop, zonder verspilling en zonder uitputting van grondstoffenreserves.

Milgro stelt bedrijven in staat de transitie te maken van verbruik naar gebruik van grondstoffen. CEO Laurens Groen: “De circulaire economie staat sterk in de belangstelling. Vanuit onze visie en aanpak gaat een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering uitstekend samen met een beter financieel resultaat. Wij noemen dit ‘earth & earn together’, oftewel winstgevende duurzaamheid. Dit is een reëel perspectief en ons track record bewijst dat.”

Milgro bestaat al sinds 1993, maar heeft vooral de laatste jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels behoren bedrijven als FrieslandCampina, Ahold, TESLA Europe, DHL en ABN AMRO tot het klantportfolio. “Bedrijven zoeken naar wegen om hun duurzaamheidsambities om te zetten in concrete actie en willen verantwoording afleggen over hun prestaties. De context van de circulaire economie wordt daarin steeds belangrijker”, licht Groen toe. “Wij stellen hen in staat hierin te versnellen door het bieden van een transitiemodel, een bewezen succesvolle aanpak en meetbaar resultaat.”

Duurzaam innoveren
Technologie speelt voor Milgro een belangrijke rol. “Wij geloven in innovatie vanuit inzicht. Juiste, volledige en betrouwbare data zijn dus essentieel. Ons softwareplatform voor afval- en grondstoffenmanagement zorgt voor een sluitend afvalbeheerproces en valideerbare rapportages voor de opdrachtgever. Het is ons vakmanschap om vanuit die data tot betere grondstofprestaties te komen, als basis voor verdere innovatie in processen en in de keten”.

Milgro vervult hierin de rol van onafhankelijke procesmanager en regisseur. Voor de verwerking en recycling werkt Milgro samen met enkele honderden gespecialiseerde partijen.

Milgro is, naast Nederland, al actief in verschillende andere Europese landen en heeft de ambitie dit verder uit te bouwen. “Tot nu toe worden deze activiteiten vanuit ons kantoor in Rotterdam aangestuurd”, zegt Ruud Hageman, COO van Milgro. “De verdere internationalisering vereist op enig moment lokale aanwezigheid in een of meer strategische markten. Daarvoor willen we klaar zijn”.

“Wij zijn blij met het partnership met InnovationQuarter”, vervolgt Hageman. “Wat ons met name aanspreekt is hun lange termijn scope, de kennis en het uitgebreide netwerk. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ook onze huisbankier Rabobank Regio Den Haag als financieel regisseurspartner betrokken is”.

Investeren in circulaire economie
Eén van de speerpunten van InnovationQuarter is het bijdragen aan oplossingen voor de schaarste aan grondstoffen. Het Rotterdamse Milgro is hiermee een mooie aanvulling op het portfolio van InnovationQuarter. “Wij investeren in bedrijven die de potentie hebben onze regionale economie naar een hoger niveau te tillen. De maatschappelijke impact van Milgro’s activiteiten reikt daarbij verder dan de Zuid-Hollandse grenzen”, aldus Francis Quint, Hoofd InnovationQuarter Capital. “Door Milgro’s faciliterende rol bij het invoeren van duurzaam grondstoffenmanagement, leveren toonaangevende bedrijven als Ahold en FrieslandCampina een positieve bijdrage aan de circulaire economie.”

Sinds de oprichting van InnovationQuarter is Rabobank Regio Den Haag een strategisch partner van deze regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Beide partijen hebben de gezamenlijke ambitie om innovatieve ondernemers in staat te stellen met nieuw kapitaal de groeiambities waar te maken en werken op dit gebied met samen. Beide investeerders zijn enthousiast over de internationale expansie van Milgro en hebben vertrouwen in het verdienmodel van hun softwareplatform voor afval- en grondstoffenmanagement.

“Een goed onderbouwd bedrijfsplan verdient een passende financiering”, aldus Marius Hovius, directeur Bedrijven bij Rabobank Regio Den Haag. “Daarnaast zijn wij van mening dat je samen meer bereikt dan alleen. De samenwerking tussen Milgro, Rabobank, InnovationQuarter en particuliere investors is een mooi voorbeeld hoe wij invulling geven aan het financieel regisseurschap”.