Nieuw Expertisecentrum Circulaire Transitie bij Fontys

Fontys Hogescholen start in februari 2020 met een Expertisecentrum Circulaire Transitie. Dat is gisteren bij de opening van het studiejaar van Fontys bekendgemaakt. Het centrum richt zich op onderzoek naar de overgang naar een circulaire economie en de energietransitie. Studenten pakken samen met externe partijen projecten op die bijdragen aan een duurzame maatschappelijke en economische ontwikkeling in Zuid- Nederland. Het accent ligt daarbij in eerste instantie op de transitie in de MKB-maakindustrie en de sociaal maatschappelijke kant van de transitie naar een duurzame economie.

Binnen Fontys is de circulaire economie, waarin grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt, al langer een belangrijk onderwerp. Vanuit verschillende lectoraten en binnen de minor Circulaire Economie maken studenten kennis met de economie van de toekomst. In 2017 publiceerde Fontys het boek 4’33” time for a circular economy, waarin de nadruk ligt op circulaire economie als sociale innovatie en als onderdeel van een grotere maatschappelijke transformatie. Het boek is internationaal goed ontvangen. Met verschillende MKB-bedrijven in de regio lopen onderzoeken naar circulaire businessmodellen. Begin volgend jaar start een project rond circulair inkopen.

Onderzoekslijnen
De komst van het nieuwe expertisecentrum draagt bij aan het uitbouwen van die kennis en de toepassing ervan in de regio’s waarin Fontys actief is. Het centrum gaat samenwerken met verschillende overheidsinstellingen, organisaties en bedrijven. De onderzoekslijnen binnen het expertisecentrum zijn Circulaire waarde, Circulaire businessmodellen en Transitie als sociale innovatie. Deze sluiten aan op de strategische agenda’s van Midpoint Brabant en Brainport en de provinciale ambitie op het gebied van bouw en maakindustrie.

Energietransitie
Op het terrein van de energietransitie neemt Fontys met het oprichten van het centrum haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van voldoende personeel om de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen vorm te geven. De Sociaal Economische Raad signaleerde onlangs een ernstig tekort aan gekwalificeerd personeel op alle niveaus om deze transitie te kunnen realiseren.

Symposium
Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie start begin februari met een symposium in de ‘Week van de Circulaire Economie’ (3 tot en met 7 februari).

Het nieuwe expertisecentrum is voor vragen al wel bereikbaar via dit mailadres: FECT@fontys.nl