Nieuw duurzaam parkeerterrein en parklandschap bij hoofdkantoor Omrin

Vandaag werd het project feestelijk opgeleverd, met (onder vlnr) Jelmar Helmhout (Omrin, hoofd Communicatie), John Vernooij (algemeen directeur Omrin), Nico Ritsma (directeur Thomassen), Hans Westra (hoofd facilitair Omrin), Jan Rintjema (projectleider Omrin), Sierd de Boer (projectleider Thomassen ) en Engelien Scherjon (communicatie Thomassen). Foto: Patrick Mertens (Virema)

Als duurzaamste bedrijf van Nederland is Omrin ook actief met het verduurzamen van de bedrijfsvoering en de locaties. Op het Omrin-hoofdkantoor in Leeuwarden heeft Omrin daarom samen met Thomassen uit Akkrum, duurzaam partner in grond-, weg- en waterbouw, het parkeerterrein en naastgelegen parklandschap verduurzaamd. Naast het verduurzamen wordt hierdoor ook de biodiversiteit op het Leeuwarder bedrijventerrein Hemrik gestimuleerd.

Thomassen heeft het terrein herontwikkeld met behulp van duurzame toepassingen. Voor de bestrating van het parkeerterrein zijn MBI stenen gebruikt. In deze bestrating zijn bodemassen uit  Omrin’s Energiecentrale (REC) in Harlingen verwerkt. Ook zijn de milieuvriendelijke Hydro aluminium lantaarnpalen met speciale EM Licht LED-verlichting geplaatst. Deze zijn speciaal ontworpen voor een circulaire economie, zodat ze aan het eind van hun levensduur weer gerecycled kunnen worden.

Naast het duurzame parkeerterrein heeft Thomassen, samen met Frisia Hoveniers uit Bergum, een parklandschap aangelegd. Daarbij zijn oude materialen, zoals betonnen buizen (mogelijke broedplekken), zoveel mogelijk in de natuurlijke setting van het terrein hergebruikt, samen met bijenhotels. Frisia gaat in het najaar starten met het beplantingplan met struiken en bomen en bloemmengsels zaaien. Hiermee krijgt de biodiversiteit rond het gebouw een extra stimulans. Het geheel vormt een unieke samenstelling en geldt op het bedrijventerrein Hemrik als voorbeeld voor een schone en duurzame wereld.