De prijs en een lange garantietermijn van 10 jaar. Dat waren twee van de gunningscriteria op basis waarvan Modulo na een aanbestedingstraject de opdracht kreeg voor het ontwerp en de bouw van het depot voor klein chemisch afval in Rosmalen. Ook een snelle doorloop- en levertijd speelden bij de gunning een rol. Inmiddels is het KCA-depot volop in gebruik. En de medewerkers zijn superenthousiast over de ruimte en het gebruiksgemak, ziet projectleider Sander Ott. ‘Al het klein chemisch afval kan direct vanaf de sorteertafel in de voorruimte naar de compartimenten worden gebracht’, hoort hij in de praktijk van de medewerkers van het KCA-depot….lees verder