Nieuw bestuur voor Europese koepelorganisatie EucoLight

Bij Eucolight, het Europese samenwerkingsverband van stichtingen die zich bezighouden met de inzameling en recycling van lampen en verlichtingsproducten, is een nieuw bestuur aangetreden. De Italiaan Fabrizio D’Amico (57), General Manager van Ecolamp, volgt Hervé Grimaud op als voorzitter. Gied van Hoorn van Stichting LightRec Nederland is herkozen als bestuurslid (Secretaris). Verder bestaat het nieuwe bestuur uit Tomáš Rychetský (vice-voorzitter), Stephan Riemann (penningmeester) en Ourania Georgoutsakou (vertegenwoordigster van Lighting Europe).

Namens de negentien leden houdt EucoLight zich bezig met alle aangelegenheden gerelateerd aan de WEEE- richtlijn, wetgeving en standaarden ten aanzien van de inzameling en recycling van WEEE-verlichting. Eucolight beheert een aantal maatschappelijk uiterst relevante dossiers, waaronder het promoten van circulaire verlichtingsproducten, digitale dienstverlening en het terugdringen van zogeheten ‘online freeriding’.

Fabrizio D’Amico is al dertien jaar actief op het gebied van recycling van verlichting, als algemeen directeur van het Italiaanse consortium Ecolamp en als voorzitter van het Italiaanse coördinatiecentrum voor e-waste (van 2014 tot 2016). In die hoedanigheid was hij een van de medegrondleggers van EucoLight.