Is het aantal medewerkers op de milieustraat van invloed op de scheidingsresultaten van grof huishoudelijk afval. Ja, bleek tijdens de Open coffee die Modulo online organiseerde. Meer medewerkers betekent beter toezicht op het handhaven van de kwaliteit van de afvalscheiding en daarmee het voorkomen van afkeur. Ook al is de personele bezetting niet de enige factor die de scheidingsresultaten bepaalt, bleek uit de toelichting van de panelleden van onder meer de NVRD, Prezero en het Duurzaamheidsplein in Oss….lees verder