Nedvang speerpunten voor 2015: registratie en controle, glas en hout

Tijdens een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst ging Nedvang-voorzitter Ed Hamming in op de Nedvang-speerpunten voor 2015. Dit zijn het verder uitbreiden van de registratie door afvalbedrijven en controles van de verwerkingsketen van de huishoudelijk kunststof. De campagne “Glas in ’t Bakkie” gaat het nieuwe jaar door en de monitoring en recycling van verpakkingshout wordt steviger aangezet.

De nieuwjaarsbijeenkomst van Nedvang, weer georganiseerd op een unieke locatie, de Gevangenis aan de Noordsingel in Rotterdam, kende een flinke opkomst uit de afvalbranche en gemeenten. Tijdens deze netwerkborrel blikte de voorzitter van Nedvang, Ed Hamming, terug en vooruit.

Terugblik 2014
Meest in het oog springende resultaten van Nedvang van afgelopen jaar waren de glascampagne en de verbetering van de monitoring.

De in 2014 gelanceerde campagne ‘Glas in ’t bakkie’ was landelijk prominent zichtbaar en bij meer dan 70 gemeenten lokaal actief.

De monitoring door Nedvang is het afgelopen jaar verder verbeterd door uitbreiding van vervuilingsonderzoeken en sorteeranalyses van glas, papier en karton, kunststof en hout, en door doorontwikkeling en intensivering van de controles bij gemeenten en afvalbedrijven. De registratie van ingezameld verpakkingsafval door gemeenten is al een aantal jaren op orde en steeds meer afvalbedrijven registreren in Wastetool, de digitale omgeving van Nedvang voor de registratie van ingezameld en gerecycled verpakkingsafval. Al zo’n 100 afvalbedrijven zijn bij Nedvang aangesloten. Nedvang helpt hen hierbij door praktische handleidingen en geautomatiseerde tools, waardoor het rapporteren gemakkelijker, consistenter en betrouwbaarder gebeurt.

2015: registratie en controle, glas en hout
De monitoring door afvalbedrijven zal verder worden verbeterd, onder andere doordat deze per 2015 wettelijk verplicht zijn te rapporteren aan Nedvang.

Nu gemeenten zorgen voor de inzameling, sortering en vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval, zal Nedvang meer inzetten op controles van deze kunststofketen. Dat is van belang, want het Afvalfonds betaalt veel geld voor de verwerking van kunststof, al meer dan € 110 miljoen per jaar.

Naast het voortzetten van de glascampagne, houdt Nedvang zich in 2015 ook intensiever bezig met de monitoring en recycling van verpakkingshout. De voorzitter merkte op dat de traditie van vreugdevuren tijdens oud en nieuw, waarbij al meer dan een miljoen kilogram aan houten pallets niet wordt gerecycled maar in de open lucht wordt verbrand, uit de hand loopt en niet meer past in het tijdperk van de circulaire economie. Een mening waar de aanwezigen het zeer mee eens waren.