Nedvang publiceert handleiding voor afvalbedrijven die moeten rapporteren over verpakkingsafval

Veel afvalbedrijven die verpakkingsafval verwerken, rapporteren hierover al aan Nedvang. Dit is belangrijk voor een goede monitoring van de recycling van verpakkingsafval. Vanaf 1 januari 2015 geldt het nieuwe Besluit beheer verpakkingen. In dit Besluit is de rapportage als verplichting voor afvalbedrijven opgenomen. Zo kan het verpakkende bedrijfsleven nog betere cijfers rapporteren over de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Nedvang ondersteunt deze bedrijven met praktische tools om de rapportage op te zetten. Eén van deze tools is de rapportagehandleiding afvalbedrijven, die nu is gepubliceerd.

Besluit beheer verpakkingen 2014
Het Besluit beheer verpakkingen regelt de verplichtingen van producenten en importeurs die verpakte producten op de markt brengen. Eén van die verplichtingen is het rapporteren van de recyclingresultaten. Hiervoor leveren veel afvalbedrijven al cijfers aan Nedvang.

Om te zorgen voor volledigheid én continuïteit van deze cijfers, is in het Besluit nu ook een verplichting opgenomen voor afvalbedrijven. Zij zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om de hoeveelheid verpakkingsafval die zij verwerken en de wijze van verwerking te melden bij Nedvang. Nedvang zorgt namens stichting Afvalfonds Verpakkingen voor de registratie en rapportage van de gegevens over verpakkingsafval.

Samenwerken aan verbetering van rapportage
Om afvalbedrijven te helpen de recycling van verpakkingsafval correct te rapporteren, heeft Nedvang een rapportagehandleiding voor afvalbedrijven ontwikkeld. Deze handleiding gaat in op de achtergrond van de rapportage van verpakkingsafval, de te rapporteren gegevens, praktische situaties en uitzonderingen. De handleiding is afgestemd met Vereniging Afvalbedrijven, NRK Recycling en Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI).

Om afvalbedrijven te ondersteunen is er naast een handleiding is ook een ‘beslisboom’ (adviestool) ontwikkeld die samen met een Nedvang adviseur doorlopen kan worden. Op basis van vragen en antwoorden wordt een praktische procesbeschrijving opgesteld die afvalbedrijven kunnen volgen bij het rapporteren.

Met deze praktische tools wordt het rapporteren van de recycling van verpakkingsafval voor afvalbedrijven makkelijker gemaakt en de kwaliteit van de gegevens verbeterd.

Download het document: Rapportagehandleiding Afvalbedrijven