Het aantal bij autodemontagebedrijven gedemonteerde sloopauto’s was in 2022 historisch laag. Vorig jaar zijn in totaal 176.887 auto’s afgemeld voor demontage. Dat is een daling van twintig procent in vergelijking met de 220.926 auto’s in 2021. Volgens Paul Dietz, Algemeen directeur Auto Recycling Nederland (ARN), heeft dit een aantal oorzaken. De twee belangrijkste oorzaken zijn de lage nieuwverkoop en de stijging van de export van oude auto’s in 2022. “Vorig jaar was een bijzonder jaar waarin door leveringsproblemen minder nieuwe auto’s zijn verkocht. Daarnaast is de export van auto’s in 2022 toegenomen, met name in de groep voertuigen van 16-25 jaar. Hierdoor zijn er in Nederland minder sloopauto’s bij de demontagebedrijven terecht gekomen.”

Daarnaast speelt mee dat 19 jaar geleden sprake was van een verkoopdip en dat auto’s langer meegaan. “Historisch gezien is er een relatie tussen het aantal nieuwverkopen en het aantal afgedankte auto’s. In de nieuw verkopen van 19 jaar geleden zagen we al een daling, waardoor een lager aantal afgedankte auto’s te verwachten was. Ook zien we dat mensen langer met hun auto doorrijden. De gemiddelde leeftijd waarop een auto wordt afgedankt, neemt elke drie jaar met een jaar toe. Dat verklaart voor een deel waarom er vorig jaar minder auto’s werden afgedankt”, aldus Paul Dietz. In Nederland gaan auto’s inmiddels gemiddeld 19.5 jaar mee.

Recyclingprestatie van 98.7%

Het in 2022 behaalde recyclingprestatie van afgedankte auto’s lag met 98.7% op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Dat betekent dat voor slechts 1.3% van een auto, vergelijkbaar met de inhoud van een boodschappentas, geen nuttig hergebruik mogelijk is. In Nederland voldoen we daarmee ruimschoots aan de Europese regels voor minimaal 95% autorecycling.

Nieuwe technologie voor de recycling van autobatterijen

Steeds vaker beschikken auto’s over een lithium-ion aandrijfbatterij. Vorig jaar is via ARN in totaal 113.282 kilogram aan autobatterijen en batterijmodules gerecycled (76%) of voor second use toepassingen ingezet (24%). In het laatste geval krijgt de batterij een nieuwe toepassing buiten de auto voor bijvoorbeeld de energievoorziening van een evenement. “Het aantal afgedankte autobatterijen is nog relatief klein, maar we zien nu al dat autobatterijen voor meer dan 80% worden gerecycled”, zegt Paul Dietz. “Nieuwe recycling technologieën maken het mogelijk om ongeveer 95% van autobatterijen te recyclen. Dat is van belang om ook op langere termijn te kunnen beschikken over voldoende grondstoffen voor aandrijfbatterijen. Goede recycling speelt ook een rol bij het draagvlak voor de transitie naar emissievrij rijden.”

Toekomstige Europese regelgeving

Hergebruik van materialen zal de komende jaren toenemen. Toekomstige Europese regelgeving verplicht het gebruik van gerecycled materiaal in nieuwe autobatterijen. Dit zal nieuwe recyclingtechnologieën stimuleren.

Bekijk hier het ARN duurzaamheidsverslag 2022.