Nederlanders waarderen werk afvalbranche, maar kiezen zelf liever een baan daarbuiten

9 op de 10 Nederlanders vindt dat de mensen die zorgen voor ons afval net zo onmisbaar zijn als andere dienstverleners, zoals de politie en de brandweer. Slechts 4 procent reageert echter instemmend op de stelling ‘Ik zou graag in de afvalbranche willen werken’. Driekwart van de ondervraagden is het hier zelfs mee oneens, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven. Een schrijnend contrast dat we ook zien in andere cruciale en vitale sectoren zoals in de zorg. Sectoren waar we handen tekort komen.

Het gaat om werk dat nodig is om de samenleving draaiende te houden. Nuttig werk, waarvoor specifieke kennis en professionaliteit nodig is. In onze sector liggen de komende jaren genoeg uitdagingen. Zo heeft Nederland zich ten doel gesteld om in 2050 volledig circulair te willen zijn. Om dat te kunnen realiseren, hebben we niet alleen plannen nodig, maar ook mensen om het werk uit te kunnen voeren. De branche moet zich dus steviger profileren als interessante werkgever.

Week van de AfvalHelden
Alle mensen die werken in de afvalbranche dragen bij aan een duurzame toekomst en daarvoor verdienen ze onze waardering. Om iedereen in de inzameling, groenbeheer, reiniging en verwerking de waardering te geven die ze verdienen, maar ook om Nederlanders nog meer bewust te maken van wat het werken in de deze branche nu precies inhoudt, is in 2021 de Week van de AfvalHelden in het leven geroepen. Een week waarin veel organisaties uit de branche activiteiten organiseren om hun medewerkers extra in het zonnetje te zetten.

Uit de I&O-peiling komt ook naar voren dat een op de vijf Nederlanders graag een dag mee wil lopen bij de afvalinzameling in de eigen buurt. Een mooie start om de branche te leren kennen en misschien wel het begin van een carrière in de afvalwereld. De Week van de AfvalHelden is een initiatief van de brancheorganisaties NVRD, Vereniging Afvalbedrijven, TLN en O&O fonds GEO, die gaan over afval, reiniging, transport en verwerking in Nederland. De week vindt plaats van 7 tot en met 13 maart 2022. Kijk voor meer informatie over de week op www.weekvandeafvalhelden.nl.

Resultaten imago-peiling Nederlandse ‘AfvalHelden’

Mannen en vrouwen in de afvalbranche zijn onmisbaar en verdienen meer waardering

Negen op de tien Nederlanders is het eens met de stelling: ‘mensen die zorgen voor ons afval en de openbare ruimte zijn net zo onmisbaar als andere dienstverleners zoals politie en brandweer’. Driekwart van de Nederlanders is het eens met de stelling: ‘om het imago van de vuilnisman/vrouw te verbeteren moeten de vuilnismannen en -vrouwen meer waardering krijgen’.

Weinig animo om in de afvalbranche te werken
Veel Nederlanders vinden de mensen die zorgen voor ons afval net zo onmisbaar als andere dienstverleners, maar zouden zelf niet graag in de branche willen werken. Slechts 4 procent reageert instemmend op de stelling ‘ik zou graag in de afvalbranche willen werken’, 75 procent is het hiermee oneens. Een op de vijf Nederlanders zou graag een dagje meelopen bij de afvalinzameling in de eigen buurt.

In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen?

Peiling

  • Imagopeiling: werken in de afval- en reinigingsbranche
  • Uitgevoerd door I&O Research
  • Januari 2022, in het kader van Week van de AfvalHelden 7 tot en met 13 maart 2022
  • Steekproef 1.133 Nederlanders van 18 jaar of ouder
  • Representatief voor kiesgerechtigde Nederlandse inwoners
  • Gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag TweedeKamerverkiezingen 2021