Voor de zevende keer op rij liet Stichting Stibat Services een grootschalig onderzoek uitvoeren naar batterijen in Nederlandse huishoudens. De vragen waren onder meer gericht op de kennis van batterijen en het inlevergedrag van mensen. Ook vond een batterijentelling plaats: in een speciaal batterijboekje gaven deelnemers precies aan welke apparaten ze in bezit hebben en dus hoeveel batterijen. De resultaten zijn verrassend.

Gemiddeld 107 batterijen per huishouden
Een Nederlands huishouden heeft gemiddeld 107 batterijen in bezit, nieuwe, lege én gebruikte. Dat zijn er veel meer dan de 36 die ze zelf denken te hebben. In 2018 bezaten mensen nog 118 batterijen, vooral omdat ze meer apparaten in gebruik hadden. Huishoudens met kinderen bezitten verreweg de meeste batterijen (150), gevolgd door huishoudens zonder kinderen (111) en alleenstaanden (76). De meeste batterijen bevinden zich in afstandsbedieningen, zaklampen, fietslichten, telefoons en speelgoed. Maar ook tuinverlichting, draadloze toetsenborden en rookmelders staan in de top tien.

55 procent op de hoogte van recyclepotentieel
De meeste mensen hebben een goede kennis van batterijen. Vrijwel iedereen weet dat een accu een batterij is en dat je een knoopcel niet bij het restafval mag gooien. Ook weten mensen dat de milieustraat van de gemeente niet de enige inleverplek is voor afgedankte batterijen. De kennis van het recyclepotentieel blijft echter iets achter. Dat je van gerecyclede batterijen nieuwe batterijen kunt maken, is bekend. Alleen weet 45% van de mensen niet dat de gerecyclede metalen ook terechtkomen in nieuwe producten, zoals kaasschaven en fietsen.

Afgedankte batterijen inleveren heel belangrijk: 8,7
Nederlanders hechten veel waarde aan het gescheiden inleveren van afgedankte batterijen. Op een schaal van 1 tot 10 geven mensen daar gemiddeld een 8,7 voor. Ruim 65 procent levert afgedankte batterijen altijd gescheiden in. Ter vergelijking: bij papier (83 procent) en glas (80 procent) ligt dat percentage hoger. Het milieu is voor de meeste mensen de voornaamste reden om batterijen gescheiden in te leveren. Daarbij vindt 64 procent het een kleine moeite. Stibat Services heeft 25.000 inleverpunten in heel Nederland. De supermarkt is daarvan het meest favoriete inleverpunt.

Batterijenonderzoek: hoe en waarom
Het batterijenonderzoek van Stibat Services wordt, in opdracht van Stichting Batterijen, elke drie jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. De deelnemende huishoudens ontvingen een vragenlijst met meerkeuzevragen, open vragen en een batterijboekje voor de batterijentelling. Stibat Services gebruikt de resultaten om de bewustwording van consumenten te verhogen en zo bij te dragen aan een beter milieu. Als non-profitorganisatie draagt Stibat Services zorg voor het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte batterijen en accu’s. Meer informatie op: www.stibat.nl en www.legebatterijen.nl.