Nederlanders leveren bijna 5 miljoen kilo aan batterijen en fietsaccu’s in voor recycling

Met een inzamelpercentage van 50,6 procent voor draagbare batterijen werd in 2019 opnieuw de wettelijke doelstelling van 45 procent ruim behaald. Daarnaast laat de inzameling van afgedankte fietsaccu’s een stijgende lijn zien. Zo blijkt uit het jaarverslag van Stibat.

Producenten (fabrikanten en importeurs) hebben de wettelijke plicht om hun op de markt gebrachte batterijen en accu’s weer in te nemen en te recyclen. Om aan alle verplichtingen te voldoen, werken producenten van draagbare batterijen al 25 jaar samen in Stichting Batterijen. Producenten van fietsaccu’s volgden dit voorbeeld in 2015, dit werd Stichting EPAC. Stibat is de uitvoeringsorganisatie van beide stichtingen en heeft een landelijk dekkend inzamelnetwerk van ruim 25 duizend inleverpunten. Stibat is bovendien hét kenniscentrum op het gebied van inzameling, recycling en veiligheid van afgedankte batterijen en accu’s in Nederland.

Inzamelresultaat
In 2019 is 4,60 miljoen kilo draagbare batterijen ingezameld en 251 duizend kilo fietsaccu’s. Naast de inzameling via de inleverpunten in onder meer winkels, is ook de inzameling via de milieustraten en het bedrijfsafval gestegen. De bewustwording in het bedrijfsleven is toegenomen, er wordt meer afval gescheiden. Het inzamelpercentage van 50,6 procent wil overigens niet zeggen dat de rest in het milieu is beland. Batterijen kunnen nog in de schappen liggen van de winkelier of thuis (in gebruik) bij de consument. Ook hebben batterijen vaak een jarenlange levensduur, dus de ingezamelde batterijen van vandaag komen uit een tijd waarin er minder batterijen op de markt kwamen. Daarnaast verdwijnen er batterijen uit Nederland door export. Kortom, niet alle batterijen zijn al daadwerkelijk beschikbaar voor inzameling.

Positieve impact op milieu
Naast de recycling zelf, houdt Stibat de inzameling en logistiek zo milieuvriendelijk mogelijk. In 2019 is er 258 duizend kilo aan batterijen en fietsaccu’s ingezameld middels elektrisch transport in de regio Noord-Holland. Ook is gestart met een efficiëntere inzameling en opslag. Kortere routes en minder uitstoot hebben een positieve impact op het milieu. Uit de door Stibat ontwikkelde Ecotest blijkt bovendien dat Stibat in 2019 3 miljoen kilo aan CO2-uitstoot heeft vermeden en de uitstoot van 49 miljoen kilo aan giftige stoffen heeft voorkomen.

Dick Zwaveling, de nieuwe voorzitter van Stibat die eind december 2019 het stokje overnam van Laurens ten Horn: “Het gaat niet alleen om wat we doen, maar ook om hoé we dat doen. Verantwoord, betrouwbaar en overtuigend, dat zijn de drie Stibat-kernwaarden die we elke dag terugzien in onze werkwijze. Ook veiligheid blijft in ons vak ontzettend belangrijk. We wisselen hierover veel kennis en ervaring uit met iedereen voor wie dat relevant is.”

Cijfers
In 2019 brachten de aangesloten producenten van draagbare batterijen samen 8,76 miljoen kilo aan draagbare batterijen op de markt. In 2018 was dit 9,58 miljoen kilo. De afname wordt veroorzaakt door correcties van producenten op hun eerdere opgaven en lijkt niet te wijzen op een trendbreuk. Voor fietsaccu’s gaat het om 1.220 kilo in 2019 tegenover 1.015 kilo in 2018. In 2019 had Stibat 25.517 inleverpunten. De communicatie en voorlichting hadden ook in 2019 een grote invloed op het inlevergedrag van consumenten. Zo bereikte Stibat met een succesvolle landelijke radiocampagne 5,35 miljoen mensen en was er interactie met duizenden mensen via de social media en de website legebatterijen.nl.

Klik hier om het jaarverslag online te bekijken.