In 2021, het tweede ‘coronajaar’, werd er in Nederland 4,55 miljoen kilo draagbare batterijen ingezameld. Dat is een afname van 3% ten opzichte van 2020.  De inzameling van fietsaccu’s steeg daarentegen met ruim 6%. Bij elkaar opgeteld is er in 2021 4,8 miljoen kilo aan batterijen en fietsaccu’s ingezameld, ongeveer 2,5% minder dan in 2020 (toen was het 4,9 miljoen kilo). Zo blijkt uit het jaarverslag van Stichting Stibat Services.

Lockdowns om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, hadden effect op de inzameling. Veel winkels waren gesloten, wat betekent dat consumenten deze inleverpunten niet konden bereiken. In supermarkten zijn meer batterijen ingeleverd, maar het surplus was lager dan het gewicht dat in andere winkels niet is opgehaald vanwege sluiting. Ook blijven batterijen langer in omloop omdat de kwaliteit steeds beter wordt (lithiumbatterijen) en fietsaccu’s vaak refurbished en hergebruikt worden.

Op de markt gebracht
In 2021 nam het totale gewicht van op de markt gebrachte batterijen toe ten opzichte van 2020. Het verkoopgewicht van draagbare batterijen steeg met 9%, van 10,89 miljoen kilo naar 11,87 miljoen kilo. Het gewicht van op de markt gebrachte fietsaccu’s steeg van 1,63 miljoen kilo naar 1,90 miljoen kilo, een toename van bijna 17%. Het totale verkoopgewicht van batterijen en fietsaccu’s samen steeg van 12,52 miljoen kilo naar 13,77 miljoen kilo, een toename van 10%. Deze toename is te verklaren door stijging van het gemiddelde batterijgewicht en de populariteit van apparaten waar deze batterijen in verwerkt zijn. Het komt dus niet door het aantal op de markt gebrachte batterijen, dat nam juist licht af met 1,8%.

Arie de Jong, directeur van Stibat Services, legt uit waar de forse stijging in gewicht vandaan komt. “Ingebouwde batterijen en accu’s in apparaten moeten steeds langer meegaan. Denk maar aan je telefoon of laptop. Er worden daarom batterijen met meer vermogen ingebouwd, bijna altijd van de chemiesoort ‘lithium oplaadbaar’. Het gewicht van de batterijen die onder deze specifieke groep – ingebouwde lithium oplaadbare batterijen – vallen, steeg met 59% ten opzichte van 2020.”

Ingezamelde batterijen en accu’s
Er werden in 2021 minder kilo’s batterijen ingezameld dan het jaar ervoor. Dat betekent echter niet dat er meer batterijen ‘rondzwerven’ op plekken waar ze niet horen. Batterijen kunnen nog (verwerkt in apparaten) in de winkels liggen. Anderen zijn nog in gebruik door consumenten – batterijen en accu’s hebben een steeds langere levensduur. Daarnaast liggen er bij consumenten thuis veel afgedankte batterijen die niet ingeleverd worden omdat het bijvoorbeeld een oude smartphone betreft, die ze ‘voor de zekerheid’ nog maar even bewaren. Tot slot wordt een gedeelte van de batterijen geëxporteerd in gerepareerde apparaten. Vanwege al deze redenen zijn lang niet alle op de markt gebrachte batterijen in Nederland daadwerkelijk beschikbaar voor inzameling.

Positieve impact op het milieu
Stibat Services houdt de inzameling en logistiek van batterijen en accu’s met elektrisch transport, met name in dichtbevolkte gebieden, zo milieuvriendelijk mogelijk. In 2021 is – met de inzameling van draagbare batterijen en accu’s op een duurzame manier – 3,2 miljoen kilo aan CO2-uitstoot vermeden en de uitstoot van 43,9 miljoen kilo aan giftige stoffen voorkomen. Met de inzameling van fietsaccu’s is 602 duizend kilo aan CO2-uitstoot vermeden en de uitstoot van 4,1 miljoen kilo aan giftige stoffen voorkomen.

Over Stichting Stibat Services
Als een batterij of accu op de Nederlandse markt komt, hebben de producenten en importeurs ervan de wettelijke plicht om ‘hun’ batterijen en accu’s aan het einde van de levensduur weer in te nemen en te recyclen. Om aan die verplichting te voldoen, werken producenten van draagbare en industriële batterijen al sinds 1995 samen in Stichting Batterijen. Producenten van fietsaccu’s volgden dit voorbeeld in 2015 en bundelden hun krachten in Stichting EPAC. Stichting Stibat Services voert voor beide stichtingen de wettelijke taken uit als het gaat om de producentenverantwoordelijkheid. Kijk voor meer informatie op www.stibat.nl of www.legebatterijen.nl.