Nederland telt 360 milieustraten

Nederland telt per 1 januari 360 Milieustraten. Dat zijn 130 milieustraten minder sinds 2013. Dit is de conclusie uit de door Afvalgids gehouden marktinventarisatie.

Milieustraten vormen een belangrijke brengvoorziening binnen de huishoudelijke afvalketens en spelen in veel marktvraagstukken een belangrijke rol. Daarom is het van belang dat je over een actueel en volledig overzicht beschikt.

De kernactiviteit is het bieden van gelegenheid aan particuliere huishoudens om grove huishoudelijke afvalstoffen af te geven op een daarvoor ingerichte locatie. Als op deze locatie ook andere afvalstoffen afgegeven worden, dan valt dat ook onder de kernactiviteit. Het kan hierbij gaan om niet-grove huishoudelijke afvalstoffen of afval van bedrijven.

In 2013 waren het er nog 490! Een afname dus van 130 locaties. Oorzaak daarvan zijn de gemeentelijke fusies (van 403 naar nu 345 gemeenten), schaalvergrotingen van de afvalbeheer organisaties enerzijds en centralisaties van brenglocaties anderzijds. Locaties zijn opgeheven of verhuisd.

In de marktinventarisatie Milieustraten hebben we de volgende gegevens verzameld:
Gemcode;
Gemeente;
Naam van de locatie;
Straat;
Huisnummer;
Toevoeging;
Postcode;
Plaats;
De locatiebeheerder;
De URL waar informatie te vinden is.

We hebben deze inventarisatie gehouden omdat we onze klanten willen ontzorgen. Een inventarisatie vraagt veel tijd en aandacht en juist daaraan schiet het vaak tekort. Wij bieden de helpende hand door onze gegevens beschikbaar te stellen.

Alle gegevens die wij verzamelen zijn gecontroleerd en in een gangbaar Office formaat klaargezet zodat je er direct mee aan de slag kunt.

Wil je deze en meer marktinformatie bezitten dan is een korte kennismaking met ons zinvol. Wij helpen, denken en werken graag met u mee.

Afvalgids ondersteunt met nieuws, media en marktinformatie services.