Nationale Bijentelling op Omrin’s Ecopark De Wierde

vader en dochter op zoek naar bijen op Ecopark De Wierde

Zaterdag ging een groep van 30 mensen bij Omrin op Ecopark De Wierde in Heerenveen het veld in om wilde bijen te tellen in het kader van de Nationale Bijentelling. Omrin sloot zich onlangs aan bij het Bijenpact en zet in op meer biodiversiteit. Met de maatregelen die Omrin neemt om de biodiversiteit op het Ecopark verder te vergroten, is de verwachting dat het aantal bijen het komende jaar (fors) zal toenemen.

Bijenpact
Dinsdag 19 maart jl. werd in het Natuurmuseum Fryslân de handtekening gezet onder het Bijenpact. Samen met veertien andere (Friese) organisaties werd de handen ineen geslagen om de bijensterfte tegen te gaan. Sindsdien zet Omrin zich actief in voor meer biodiversiteit op Ecopark De Wierde. Onlangs werd er bijvoorbeeld in Heerenveen bijen- en vlindermengsel gezaaid en een faunapassage aangelegd. Vandaag vond de eerste bijentelling op het Ecopark plaats: een nulmeting van het aantal bijen op verschillende plaatsen van het terrein.

Nationale Bijentelling
Vandaag en morgen, zaterdag 13 en zondag 14 april, staan in het kader van de Nationale Bijentelling. Nederland Zoemt organiseert jaarlijks deze dag, omdat de Nederlandse wilde bijen in gevaar zijn: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor de voedselkringloop. De organisatie hoopt dat zoveel mogelijk burgers en organisaties meedoen aan de Nationale Bijentelling.