Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2016

Op 21 april 2016 organiseert de NVRD voor de 11e keer het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres.

Dit tweejaarlijks congres is dé ontmoetingsplaats voor alle professionals betrokken bij het gladheidbeheer in Nederland. Het congres kent dit jaar een geheel vernieuwde opzet. Naast inspirerende presentaties over de laatste ontwikkelingen in gladheidbeheer is er veel aandacht voor innovaties in techniek en materieel, is er gelegenheid verdiepende deelsessies over specifieke thema’s bij te wonen en zal er volop gelegenheid zijn voor de deelnemers om te netwerken en elkaar te ontmoeten.

Het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres vindt plaats in het SilverDome in Zoetermeer. Deze locatie biedt een inspirerende omgeving en voldoende mogelijkheden om naast het inhoudelijke programma ook kennis te maken met de laatste nieuwe technieken, voertuigen, middelen en materialen op het gebied van gladheidbeheer.

Programma
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Plenaire presentaties 9:30- 12:00 uur
•Welkom door Marc Rosier, wethouder
Het Gladheidbestrijdingscongres is deze keer te gast in Zoetermeer. Marc Rosier, wethouder beheer openbaar gebied van de gemeente Zoetermeer en verantwoordelijk voor het gladheidbeheer in de gemeente heet de bezoekers welkom en geeft kort zijn visie op het gladheidbeheer in Zoetermeer.

•Het Nederlandse Klimaat; nu en in de toekomst.
De winter van 2015-2016 heeft weer verschillende koude periodes met strooi-acties gekend. Margot Ribberink blikt kort terug naar de hoogtepunten van de afgelopen winter. Klimaatveranderingen hebben ook invloed op het weer in Nederland en op de gladheidbestrijding in de toekomst. In het tweede deel van haar presentatie geeft Margot haar visie van de gladheidverwachtingen, en de gevolgen voor het afvalbeheer op de langere termijn.
Margot Ribberink, MeteoGroup

•Gladheidbeheer & rijgedrag
Waarom slimme mensen domme dingen doen
Gladheidbeheer is gericht op het begaanbaar houden van wegen en fietspaden in winterse omstandigheden. Dit lukt niet altijd en overal. Wie is hiervoor verantwoordelijk en hoe kun je als lokale wegbeheerder schadeclaims door verkeerschades voorkomen? Ook het rijgedrag van de gladheidbestrijder zelf in relatie tot de overige weggebruikers is van belang ter voorkoming van schade. Aan de hand van een schets van de vigerende regelgeving en praktijkcases wordt verteld tot hoe ver de verantwoordelijkheid van de lokale wegbeheerder reikt en wat je kunt doen om klachten en schadeclaims te voorkomen.
Rob van Wieren en Adriaan Heino, Achmea, divisie Schade

•Nederlands gladheidbeheer in internationaal perspectief
Waar staat Nederland als het gaat om gladheidbeheer in vergelijking met andere landen? En wat zijn de verschillen en de overeenkomsten met de landen om ons heen? Lopen we voorop of valt er in het buitenland ook nog wat te leren? Rini Donker van Rijkswaterstaat schetst de ontwikkeling van het gladheidbeheer in Nederland en zet deze in internationaal perspectief.
Rini Donker, Rijkswaterstaat

•Beschermt de overheid de burger niet te veel?
Weeralarmen, codes rood, oranje, geel en reisadviezen: de overheid beschermt de burgers meer en meer. Ook in het afgelopen seizoen zagen we dit in de praktijk. Maar zijn burgers niet in staat om zelf te beoordelen of ze de weg op moeten gaan? En waarom heeft slecht weer, en dan met name gladheid, in Nederland zo’n enorme impact op het verkeer? Zijn we echt niets meer gewend?
Patrick Potgrave, Verkeers Informatie Dienst

Ontmoeten en innovaties 12:00 – 14:00 uur
•Na de lunch beslist u zelf hoe uw programma er verder uit komt te zien.
U kunt kiezen voor korte Meet & Greet sessies met bijvoorbeeld de mensen uit de weerkamer van MeteoGroup, of de weervrouw Margot Ribberink, schade-experts van Achmea, kennismaking met de NVRD Benchmark Gladheid etc.. Daarnaast zullen de nieuwste innovaties op het gebied van gladheidbeheer gepresenteerd worden door deelnemende bedrijven, waarbij ook uitgebreid ruimte is voor uw vragen. Hierbij kunt u denken aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van dooimiddelen of route-optimalisatie. Dit blok wordt gestart met een voertuigenparade op de ijsbaan waar de nieuwste voertuiginnovaties gepresenteerd worden.
De presentaties hebben de vorm van een korte pitch of kennismaking zodat u in staat wordt gesteld meerdere tafels te bezoeken.

Verdiepende deelsessies 14:00-16:00 uur
•Inzet materieel en personeel bij gladheidbeheer
Themasessie waarin de regels rondom de inzet van materieel en, met name, personeel rondom de inzet van gladheidbeheer centraal staan. Aan welke regels moeten de voertuigen voldoen en welke regels gelden er rondom arbeidstijden en de oproep en de inzet van personeel? Tijdens de sessie zal Ruben Willems van EVO een nadere uitleg geven van de regels en mogelijkheden en is er voldoende ruimte voor praktijkcases en staan we stil bij de oplossingen die lokale wegbeheerders kiezen.

•Hoe kun je dat het beste aanbesteden?
Aanschaf van gladheidbestrijdingsmaterieel of uitbesteden van de gehele gladheidbestrijding door middel van een (Europese) aanbesteding. Hoe kun je dat het beste aanbesteden?
Door middel van een traditionele aanbesteding of door anders aan te besteden, bijvoorbeeld op basis van Best Value Procurement (BVP). Het adviesbureau United Quality uit Gorinchem zal haar praktijkervaringen met u delen, het hoe en waarom van een bepaalde aanbestedingskeuze, de voor- en nadelen en de valkuilen. Leo Hendriks van Leidschendam-Voorburg geeft aan hoe de aanbesteding in zijn gemeente is aangepakt.

•Besparingsmogelijkheden gladheidbeheer
Hoewel het belang van effectief gladheidbeheer breed wordt erkend is, net als bij andere beheertaken, de roep voor een efficiënter en dus goedkoper gladheidbeheer. Is dat mogelijk? En indien ja, wat zijn besparingsmogelijkheden? In deze workshop wordt gezamenlijk aan de hand van talrijke voorbeelden en met de mogelijkheid eigen ervaringen en ideeën in te brengen gewerkt aan het opstellen van een overzicht met besparingsmogelijkheden. Alle aspecten van gladheidbeheer zullen aan bod komen; van zelf doen of niet, aanbesteden, toe te passen methoden, dooimiddelen, gladheidmeldsystemen tot burgerparticipatie. Deze deelsessie wordt geleid door de dagvoorzitter Marc Maartens.

•Gladheidsbeheer op fietspaden
Sinds een aantal jaren is er volop aandacht voor gladheidbeheer op fietspaden. De fietsersbond heeft de gemeenten hiermee zelfs gecomplimenteerd. In deze deelsessie staat de aandacht voor gladheidbeheer op fietspaden centraal. Aparte strooiroutes, gladheidmeldsystemen, ervaringen met specifiek materiaal en methoden passeren de revue. Tijdens de sessie staan twee cases centraal; de gemeente Nijmegen, een gemeente met wel 22 aparte fietspadenroutes en de gemeente Leeuwarden, waar Omrin de afgelopen winters interessante ervaringen heeft opgedaan met het sproeien van fietspaden.Bert Hoogeland, Omrin en Fred Aalders, gemeente Nijmegen

•Wegdek en dooimiddelen
De ontwikkelingen op hetgebied van dooimiddelen zijn groot. Wellicht zijn de dooimiddelen op termijn zelfs overbodig. In deze deelsessie geeft Paul Landa van het Asfalt Kennis Centrum een presentatie over ‘zelfdooiend asfalt’ en de resultaten van de Nederlandse testen.

Jan van Beek van de provincie Gelderland zal verslag doen van de praktijkproeven in Oosterhout en de gemeente Apeldoorn met een nieuwe type dooimiddel dat de schade aan het wegdek door het gebruik hiervan verminderd. Tenslotte gaan we het in deze sessie hebben over de norm van 7 gram zout, kan dat minder of moet hij omhoog?

Afsluiting en borrel 16:00 – 17:30 uur

Prijzen voor deelname
295,- voor NVRD leden, 2e persoon en elke volgende van dezelfde organisatie 225,-
395,- voor niet NVRD leden, 2e persoon en elke volgende van dezelfde organisatie 325,- (Prijzen excl BTW)

Meer informatie en aanmelden: www.gladheidcongres.nl