Naar een waterdichte buitenlandheffing

Komende jaarwisseling treedt een volwaardige buitenlandheffing in werking. Exporteurs betalen dan hetzelfde tarief als de binnenlandse afvalstoffenbelasting op storten en verbranden. De afvalsector juicht het gelijktrekken van de binnen- en buitenlandheffing toe. De uitdaging is nu om de heffing werkelijk waterdicht te krijgen. Nederland werkt aan een circulaire economie en zet in op recycling en hergebruik. Het kabinet deelt de nodige prikkels uit om zoveel mogelijk grondstoffen uit het….lees verder

Bron: Vereniging Afvalbedrijven 20-12-2018 09:51

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.