Moxba en Metrex zetten verdere stappen naar een digitale toekomst met de tegos-groep

Uitgebreide ERP-transformatie: comotor als stabiele kern voor productanalyse, handels- en magazijnlogistiek

Complex recycling processen en een IT-landschap dat niet meer toekomstgericht was vragen MOXBA en METREX om een uitgebreide transformatie te ondernemen. Samen met branchedeskundige Tegos Group zullen beide bedrijven alle digitale procesketens van hun core business in kaart brengen: de recycling van katalysatoren en andere producten die metalen bevatten. Het doel van de introductie van het nieuwe systeemlandschap is om transparante en toekomstbestendige processen te creëren. Om aan de groeiende marktbehoefte te voldoen en de bijbehorende integratie van alle processen mogelijk te maken, is een branchespecifiek platform nodig.

MOXBA en METREX, gevestigd in Almelo en Heerlen in Nederland, zijn gespecialiseerd in de filtratie van waardevolle stoffen in katalysatoren. Dit zeer complexe proces moet vanaf nu in één systeem in kaart worden gebracht – van goederenontvangst tot analyse tot verhandeling. De eis van beide vestigingen is een stabiel IT-product dat continu innovatiemanagement mogelijk maakt. Naast een geïmplementeerd magazijnlogistiek systeem, zal de Trader App in de toekomst key account managers ondersteunen bij de internationale effectenhandel.

“Voor ons begrip is een geïntegreerde industriesoftware doorslaggevend voor ons verdere succes. In de toekomst willen we alle processen automatisch en vanuit één bron in kaart brengen ”, zegt Marcel Maris, General Manager van de MOXBA-METREX Group. Met de implementatie van comotor is de eerste steen voor succesvolle digitalisering gelegd. Het doel is om homogene en duurzame processen te creëren waarmee MOXBA en METREX hun bedrijf succesvol kunnen voortzetten.