Mooi resultaat Twence in 2016

In de aandeelhoudersvergadering van 20 april 2017 is het financieel jaarverslag Twence Holding B.V. vastgesteld. Twence heeft over 2016 een positief netto resultaat geboekt van ruim € 12,1 miljoen. De netto-omzet van ruim € 107 miljoen bestaat voor 47% uit de opbrengst van grondstoffen en energie en voor 53% uit het verwerken van afval.

Als bron van grondstoffen en energie draagt Twence substantieel bij aan het behoud van grondstoffen voor de kringloop en de productie van energie uit niet-fossiele bronnen. De Twentse gemeenten kunnen de aansluiting bij de circulaire economie, het tempo van verduurzaming en daarmee het bereiken van hun eigen doelen beïnvloeden via hun aandeelhouderschap in Twence.

Met als thema ‘positieve energie’ benadrukt Twence zijn waarde voor de aandeelhouders. Zo zijn de gemeenten mede-eigenaar van een producent van (groene) energie, een warmtenetleverancier en een producent van grondstoffen. Twence voegt daar binnenkort levering van zonne-energie aan het openbare net aan toe. Voor de bouw van een innovatieve installatie die mest verwerkt tot 100% herbruikbare materialen verwacht Twence in 2017 groen licht.

De ogen van de afval-energiewereld zijn op Twence gericht omdat de organisatie op het gebied van optimalisatie van de bestaande installaties pionierswerk verricht. Vooral daar waar het afvangen van CO2 betreft, is kennis opgedaan die moet leiden tot plannen voor grootschaliger afvangst. Daarnaast staan diverse andere duurzame initiatieven voor 2017 op het programma.