Direct al bij de keuze van het ontwerp voor een nieuwe milieustraat rekening houden met de belasting van de ondergrond. ‘Dat is belangrijk’, zegt Doke van Niekerk, manager advies en realisatie bij Modulo Milieustraten. ‘Zeker als de milieustraat wordt gebouwd op slappe grond, zoals veen of bij gronden waar een restzetting geoorloofd is.’ Hij ziet in de praktijk dat gemeenten of afvalinzamelaars in het begin vaak focussen op andere zaken, zoals de logistiek en bemensing. ‘De verschillende fundatiemogelijkheden komen dan pas later aan bod.’ Dat heeft volgens hem risico’s. ‘Op veel locaties in Nederland is de ondergrond slap. Investeringen in fundatie kunnen daardoor hoger uitvallen dan verwacht. Aan technieken, zoals stijve plaatfundering, hangt een gunstig kostenplaatje. Bovendien kan deze fundering ook nog eens heel snel worden gerealiseerd. Bij de keuze voor een combinatie van een Modulo-bordes met stijve plaatfundering zijn er bovendien nog meer voordelen te behalen.’….lees verder