Mobiele testinstallatie ADR op terrein Afval Energie Bedrijf

AEB, de Technische Universiteit Delft en Inashco onderzoeken hoe ze de recycling van bodemassen* verder optimaliseren. Daartoe hebben ze onlangs een intentieovereenkomst gesloten. In dat kader is op donderdag 27 april door Inashco bij AEB een mobiele testinstallatie van een ADR (Advanced Dry Recovery) opgebouwd. Deze installatie is een verkleinde versie van een productieomgeving. Hiermee kan op locatie getest worden met de eigen bodemassen van AEB. Het opbouwen van de testinstallatie gebeurt in slechts een paar uur, daarna kunnen de eerste bodemassen al verwerkt worden.

Doel van de on-site test
Het doel van de on-site test is tweeledig: enerzijds wordt de werking van de ADR getoond, waarbij met eigen bodemassen kan worden aangetoond dat relatief natte bodemas goed gescheiden wordt. Anderzijds wordt hiermee een eerste indicatie verkregen van het potentieel non-ferro dat door de inzet van de ADR extra kan worden teruggewonnen uit reeds opgewerkte bodemassen.

Eerste resultaten veelbelovend
“Met de test hebben we een goed inzicht gekregen in de verschillende grondstoffen in onze bodemassen. Hierdoor kunnen we een betere focus aanbrengen in de toepassing ervan, zoals bijvoorbeeld als vervanger voor grind en kiezels in beton en zand, of na bewassing, als cementopvuller”, aldus Jaap Pranger, directeur Operations AEB.

Green Deal
Op 7 maart werd door staatssecretaris Atsma en de Vereniging van Afvalbedrijven de zogenaamde Green Deal gesloten: een overeenkomst over de nuttige toepassing van avi-bodemassen. Om de kwaliteit van de bodemassen te verbeteren gaan de avi’s investeren in het verwijderen van zware metalen en andere vervuiling. Uitgangspunt is dat het materiaal in de normale recyclingketen wordt opgenomen en zonder beschermende maatregelen kan worden toegepast.

*Bodemassen: Bij het afvalverwerkingsproces blijven na de verbranding van het afval zogenaamde slakken over. In deze slakken zitten nog veel waardevolle non-ferro metalen zoals aluminium, koper, messing en zink. Deze worden zoveel mogelijk uit de slakken gehaald. Het product dat daarna overblijft is de bodemas. Bodemassen worden op dit moment vooral gebruikt als ophoogmateriaal voor de wegenbouw.