Minister Cora van Nieuwenhuizen bezoekt granova® DRAINMIX project ’t Gasthoes

Granova® DRAINMIX voor een duurzame toekomst

Bezoek aan het Gasthoêsplein: vlnr: wethouder Eric Beurskens (Horst aan de Maas), Sander Apeldoorn (AquaBASE), minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, Rob Alards en Maarten Rijs (TileSystems).

Na Grubbenvorst en Meterik is Horst de derde Limburgse plaats waar granova® DRAINMIX, geproduceerd uit AEC-bodemas, door AquaBASE is toegepast als pilotproject voor klimaatadaptatie. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bracht onlangs een bezoek aan de gemeente Horst aan de Maas om het Gasthoêsplein te bekijken. Granova® DRAINMIX heeft naast fundering en ophoging ook de functie van waterbuffering in een bebouwde omgeving. Zo wordt op het nieuwe Gasthoêsplein overvloedige regenval gereguleerd, waar voorheen soms flinke wateroverlast was.

Sander Apeldoorn van AquaBASE (rechts) overhandigde mede namens Heros en Suez een duurzaamheidscertificaat aan wethouder Eric Beurskens voor de toepassing van granova® DRAINMIX in de gemeente Horst aan de Maas. Foto Edward van den Borne

De secundaire bouwstof granova® DRAINMIX, tot stand gekomen dankzij een ketensamenwerking tussen afvalverwerker Suez en producent Heros Sluiskil, doet denken aan grind en kan in verschillende constructies worden toegepast. Door de ruimte tussen de korrels kan het water snel worden afgevoerd, maar ook bewaard worden in een bassin om later bijvoorbeeld grasvelden te besproeien. Het water wordt zo teruggegeven aan de natuur, hetgeen in een verdrogend Nederland heel belangrijk is.

Echt circulair
Granova® DRAINMIX is een typisch voorbeeld van echt circulair. Het door Suez ingezamelde en verbrande restafval wordt bij Heros hoogwaardig opgewerkt tot een bouwstof met constructieve eigenschappen. Vervolgens komt het oorspronkelijke restafval in de vorm van granova® DRAINMIX terug de openbare ruimte in met mooie functionele toepassingen. Het is prima geschikt voor bijvoorbeeld pleinen, parkeerplaatsen, straten en sportvelden.  Zo is op het Gasthoêsplein in Horst  575 ton van de duurzame bouwstof granova® DRAINMIX toegepast. Dat komt overeen met het huishoudelijk afval van bijna 18.000 mensen. ,,De gemeente Horst aan de Maas vervult met het project Gasthoêsplein een voortrekkersrol tegen hittestress en wateroverlast in het veranderende klimaat. Vandaar de ondersteuning door het Rijk, met de bedoeling om verder op te schalen in andere gemeenten”, aldus minister Van Nieuwenhuizen. Medio augustus start een project met granova® DRAINMIX in een woonstraat in hartje Amsterdam.