Mineralz viert 30-jarig bestaan

Mineralz, dochteronderneming van Renewi, viert vandaag 26 oktober zijn 30-jarig bestaan. Ed Nijpels, toenmalig minister van VROM, opende dertig jaar geleden de locatie VBM (Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte). Destijds was dit de start van de samenwerking tussen AVR en Grontmij, wat door het samenvoegen van diverse activiteiten later werd bekrachtigd als de zogenaamde A&G Bedrijven. Met een naamswijziging in januari 2012 kreeg het de naam Van Gansewinkel Minerals. Het bedrijf gaat inmiddels verder onder de naam Mineralz, dit als gevolg van de fusering tussen Shanks met Van Gansewinkel in februari 2017.

In dertig jaar tijd is Mineralz, met 10 locaties in Nederland en België, uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf. “Wij zijn actief in het reinigen en immobiliseren van vervuilde grond en minerale reststromen waarbij we streven naar optimaal hergebruik. Zo maken we uit minerale afvalstoffen nieuwe grondstoffen die we onder onze merknaam FORZ® op de markt brengen. FORZ® voldoet aan alle kwaliteitsnormen en wettelijke richtlijnen. Hierin zijn we koploper”, aldus Paul Dijkman, directeur van Mineralz. “De afvalstoffen die nog geen duurzame verwerking kennen, bewerken we om vervolgens milieuverantwoord te storten op onze eigen deponieën. Op deze manier hebben we op elk afvalvraagstuk een duurzaam antwoord.”

In de afgelopen jaren heeft Mineralz zijn activiteiten flink uitgebreid. Zo opende Mineralz in 2016 de FORZ®Factory, de eerste fabriek die bodemassen (verbrandingsresten) uit afvalenergiecentrales omzet in duurzame, hoogwaardige grondstoffen, welke worden ingezet onder de merknaam FORZ®. Bovendien leveren deze secundaire grondstoffen een substantiële kostenbesparing als vervangers voor steeds schaarsere primaire grondstoffen.

Kennis
Het innovatieve bedrijf heeft veel kennis van reinigings- en immobilisatietechnieken voor verwerking tot 100% duurzame producten. Praktisch toepasbare en toekomstbestendige producten die door eigen innovaties in nauwe samenwerking met partners zoals universiteiten en andere kennisinstituten tot stand komen. “Bovendien zijn we vertegenwoordigd in diverse overheidscommissies, volgen we beleidsontwikkelingen op de voet en kennen we de wettelijke (on)mogelijkheden. Daardoor weten we wat er technisch, juridisch en politiek speelt. Die kennis koppelen we aan de behoeften in de markt. Wij streven naar samenwerking en het opbouwen van duurzame relaties, waarbij alle partners voordeel hebben.” vervolgt Paul Dijkman.

Duurzame oplossingen
Naast de samenwerking met verschillende kennisinstituten, probeert Mineralz altijd te innoveren in technische ontwikkelingen voor duurzame producten dat de komende decennia niet zal veranderen.  “We zijn trots dat Mineralz in de afgelopen dertig jaar is uitgegroeid tot marktleider in de Benelux op het gebied van het immobiliseren van afval” aldus Dijkman, “De afgelopen jaren zijn we, wanneer het aankomt op het bieden van duurzame oplossingen, op de goede weg en die willen we de komende jaren doorzetten.”