Mineralz en ATM: Samen verder op dezelfde weg

Mineralz en ATM; bedrijven met hetzelfde vertrekpunt, paden die elkaar kruisten en nu weer samenkomen. Het balletje ging voor beiden rollen in de jaren ’80, na de grote hoeveelheid verontreinigde grond die in Lekkerkerk vrijkwam. De vraag naar grondreiniging nam toe, installaties werden gebouwd en ontdoeners konden, afhankelijk van de samenstelling, ofwel bij de één of bij de ander terecht. Later kwamen ze elkaar weer tegen op de markt voor secundaire bouwstoffen. Per 1 april jl. vormen Mineralz, ATM en CFS samen de Renewi divisie Mineralz & Water. Theo Olijve, managing director van de nieuwe divisie Mineralz & Water, laat zijn licht schijnen op een logische vervolgstap….lees verder

Bron: renewi.com


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.