Milgro partner van De Verspillingsfabriek

De Verspillingsfabriek gaat samenwerken met Milgro. De partijen hebben een overeenkomst getekend waarmee Milgro zich als partner verbindt aan De Verspillingsfabriek. Corien Poederbach, directeur van De Verspillingsfabriek, is blij met de samenwerking: “Milgro is een vernieuwende koploper in grondstoffenmanagement en kan een belangrijke bijdrage leveren aan De Verspillingsfabriek. Vanuit een gedeelde missie om de voedselverspilling aan te pakken gaan we de krachten bundelen”.

Gedeelde missie
Voor beide bedrijven is het terugdringen van de verspilling van grondstoffen de kern van de eigen missie. De Verspillingsfabriek richt zich daarbij op het tegengaan van de verspilling van voedingsmiddelen door van reststromen smaakvolle producten te maken. Milgro brengt bedrijven in control over hun afvalstromen en zorgt voor reductie van grondstofverspilling in bedrijfs- en ketenprocessen. Daarmee faciliteert Milgro haar opdrachtgevers in de transitie naar de circulaire economie.

Unieke positie
“Wij zien in Milgro een belangrijke partner”, aldus Corien Poederbach. “Dat begint bij grote gedrevenheid en ambitie om een doel te bereiken. Die passie hebben we gemeen. Als specialist in duurzaam grondstoffenmanagement beschikt Milgro bovendien over bijzondere kennis en tools. In combinatie met de unieke, onafhankelijke positie van Milgro in de keten zorgt dit ervoor dat wij in control komen over de in te zetten – eerder verspilde – grondstoffen. Dit is een grote meerwaarde voor het succes van De Verspillingsfabriek”.

Voor verspilling geen genade
“De Verspillingsfabriek is een belangrijk initiatief dat uitstekend aansluit op onze activiteiten in de voedingsindustrie”, stelt Laurens Groen, CEO van Milgro. “Onze aanpak en tools voor afvalbeheersing en het inzichtelijk maken van grondstofverspilling zijn bewezen effectief. Ze leveren winst op voor de opdrachtgever, het milieu en de wereld. Wij willen ons specialisme graag inzetten voor De Verspillingsfabriek, leveranciers en andere partners, om samen de vermijdbare voedselverspilling aan te pakken”, aldus Groen. “Milgro heeft voor verspilling geen genade. Daarom is De Verspillingsfabriek een geweldig initiatief waaraan we ons graag committeren”.

Over De Verspillingsfabriek
In Nederland gooien consumenten elke dag veel eten weg: wel 50 kilo per persoon per jaar. Maar ook leveranciers van groenten, fruit en vlees, voedselproducenten en supermarkten zijn megaverspillers. Daarom startte begin 2016 De Verspillingsfabriek. De Verspillingsfabriek is de eerste fabriek in Europa waar op grote schaal reststromen worden verwerkt tot producten. De Verspillingsfabriek heeft de ambitie om Nederland op de kaart te zetten als het gaat om het bedenken van circulaire oplossingen voor voedselverspilling.

Smaakvolle producten van ‘waardeloos’ voedsel
In De Verspillingsfabriek worden als basis geredde producten gebruikt. Bijvoorbeeld groente en fruit die door hun vorm niet voor verkoop geschikt zijn, reststromen van productiebedrijven zoals versnijders of producten die als overschot zijn bestempeld en daardoor vernietigd zouden worden. In De Verspillingsfabriek worden van al deze ingrediënten smaakvolle soepen, sauzen en ragouts gemaakt. De producten uit De Verspillingsfabriek zijn binnenkort onder de naam Barstensvol in de retail verkrijgbaar.

Iedereen telt mee!
De Verspillingsfabriek wil daarnaast een maatschappelijk statement maken: in de fabriek werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Over Milgro
Milgro is een onafhankelijke ‘solution provider’ op het gebied van afval- en grondstoffenmanagement en stelt bedrijven in staat de transitie naar een meer circulaire omgang met grondstoffen te maken.

Van verbruik naar gebruik
Duurzaam gebruik van grondstoffen is de basis voor het perspectief van groei en welvaart voor huidige en toekomstige generaties. Milgro wil hieraan bijdragen vanuit een internationaal leidende positie in grondstoffenmanagement. Vanuit een ideaalbeeld van een circulaire economische duurzaamheids-aanpak stelt Milgro haar klanten in staat om meer waarde uit grondstoffen te halen door (her)gebruik te stimuleren en daarmee verbruik te minimaliseren. Met meetbaar resultaat voor profit, planet en people.

De kernactiviteiten van Milgro zijn:

  • onafhankelijk integraal afvalmanagement;
  • monitoring en reductie van verspilling van grondstoffen in bedrijfs- en ketenprocessen;
  • keteninnovatie gericht op duurzaam grondstoffenmanagement.

Milgro telt 65 medewerkers en is actief in 9 landen in Europa. Tot de klanten behoren onder andere ABN AMRO, Albert Heijn, DHL, FrieslandCampina, The Greenery, Kuehne+Nagel, Pon, Stern en TESLA Europe.