Milgro lid Nationale Taskforce Circular Economy Food

De Taskforce Circular Economy Food is op donderdag 26 januari jl. gelanceerd tijdens de Nationale Voedseltop in Den Haag. Milgro maakt, samen met 24 andere leden, deel uit van dit initiatief van Wageningen University & Research, het ministerie van Economische Zaken en de Alliantie Verduurzaming Voedsel. De ambitie van de Taskforce is voedselverspilling voorkomen en reduceren, en internationaal koploper worden in de verwaarding van agrifood-reststromen.

De organisaties achter de taskforce constateren dat de initiatieven in Nederland nu te versnipperd zijn, en dat krachten gebundeld moeten worden om daadwerkelijk veranderingen te bewerkstelligen. Ze geven hiermee gehoor aan de oproep van de Europese Rekenkamer, om te komen tot samenhangend, ambitieus beleid met concrete doelstellingen. Ook wil de taskforce bijdragen aan de invulling van het deze week ondertekende Grondstoffenakkoord.

Laurens Groen, CEO Milgro: “Met onze expertise en tools op het gebied van betrouwbare data en sluitend inzicht in afval- en grondstofstromen willen wij bijdragen aan de gezamenlijke ambitie van de Taskforce om de voedselverspilling terug te dringen en grondstofwaarde optimaal te benutten. Deze krachtenbundeling maakt het mogelijk grote stappen te zetten en Nederland op dit terrein internationaal in een koppositie te brengen.”

De Taskforce publiceert in de tweede helft van 2017 een nationale strategie en roadmap om gezamenlijk te komen tot een circulaire economie voor voedsel: een economie waarin verspilling niet bestaat, agrifood-reststromen optimaal worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden. In de roadmap staan concrete doelen en acties voor de korte én lange termijn. De taskforce fungeert daarnaast als denktank en inspiratiebron, en daagt bedrijven uit om sneller te innoveren. Binnen het Taskforce-netwerk worden acties en best practices, instrumenten en voortgangsrapporten gedeeld, en innovatieve business cases ontwikkeld. De komende twee jaar worden tientallen acties en projecten opgestart en ondersteund.

Bedrijven zijn van harte welkom om zich bij het initiatief aan te sluiten, als signatory member of supporter. De Taskforce streeft naar minimaal 100 actieve leden afkomstig uit het bedrijfsleven in 2018.