Mileu Service Nederland steunt De Mobiele Fabriek

Natuurrampen en oorlogen zorgen er vaak voor dat woningen en andere bouwwerken tot puin vervallen. Per jaar verliezen duizenden mensen hun woning door natuur- of oorlogsgeweld. 9 van de 10 keer zijn mensen in ontwikkelingslanden hier het slachtoffer van. Puin vernielt en vervuilt het milieu en is een gevaar voor mensen die in de directe omgeving leven. De Mobiele Fabriek heeft een oplossing voor dit probleem, en Milieu Service Nederland helpt ze graag bij de uitvoering!

Van puin tot legostenen
De Mobiele Fabriek ontwikkelde een machine die in staat is puin om te zetten in kleine betonnen bouwblokken. Deze blokken zijn te vergelijken met legostenen. De bouwstenen kunnen eenvoudig gestapeld worden, waardoor er op een duurzame, maar simpele manier nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. De machine past in twee scheepscontainers en kan dus naar allerlei plekken in de wereld verscheept worden.

Educatie als sleutel tot een afvallige wereld
Als afvalspecialist vind Milieu Service Nederland het belangrijk om te zorgen voor educatie over afval. Zij sponsoren daarom De Mobiele Fabriek, zodat zij drie werkloze, ongeschoolde werkkrachten kunnen opleiden tot recyclespecialist. Na de opleiding zijn deze werkkrachten, mede dankzij Milieu Service Nederland, echte recyclespecialisten geworden die werken aan een afvalloze wereld. Met behulp van de machines zijn zij in staat nieuwe huizen te bouwen voor slachtoffers in rampgebieden. Deze week vertrekt er een zeecontainer met spullen, zodat de werkkrachten kunnen starten met hun opleiding.

People, Planet, Profit
De steun aan De Mobiele Fabriek onderschrijft de visie van een MVO beleid. Hierbinnen besteed Milieu Service Nederland aandacht aan duurzaamheid, zoals besparing van het milieu door recycling en beperkte CO2 uitstoot van onze auto’s. Ook aandacht voor mensen verliezen zij nooit uit het oog.  Aandacht voor klanten, eigen medewerkers, en de medemensen.