Aan het strand in Noordwijk, de nieuwste gemeente van Midwaste-lid Meerlanden, werd het twintigjarig bestaan van Midwaste gevierd met een select gezelschap van leden en collega’s.

Twintig jaar geleden werd Midwaste opgericht als een Besloten Vennootschap met zes aandeelhouders. Dit jaar verwelkomde Midwaste haar veertiende lid.

Coöperatieve vereniging
Sinds de oprichting van Midwaste in 2001, is de entiteit in 2009 omgezet naar een coöperatieve vereniging met op dat moment negen leden. In de eerste jaren stonden gezamenlijke inkoop en het vermarkten van grondstoffen centraal.

Sindsdien is de professionaliteit gegroeid en zijn er steeds meer taken bijgekomen. Een belangrijk verschil met de beginjaren is dat dienstafnemers vandaag de dag niet uitsluitend uit leden bestaan. Midwaste werkt met steeds meer partijen samen om zo de beste resultaten voor haar leden te behalen.  Samen met leden, strategische partners en dienstafnemers wordt de strategie bepaald, worden er plannen gemaakt en worden deze uitgevoerd. Zo wordt schaalgrootte gecreëerd, worden risico’s geminimaliseerd en wordt kennis gedeeld.

Circulaire toekomst
Op weg naar een circulaire economie richt Midwaste zich in de komende jaren op haar rol als regisseur in de keten en zijn informatievoorziening, inkoop, innovatie, en netwerk belangrijke thema’s. Midwaste kijkt uit naar de voortzetting van de prettige en succesvolle samenwerking met haar leden.