Meten is weten: Kringloopbranche start pilot naar volumes elektrische apparaten en batterijen

Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) start  in opdracht van Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN) een pilot van een jaar  om waardevolle data te verzamelen over de inzameling en het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten binnen de kringloopsector. Deze pilot is een belangrijke stap naar het verbeteren van de circulaire economie en het optimaal benutten van grondstoffen. Een belangrijke stap voor het beter in kaart brengen van deze zo belangrijke en waardevolle apparaatstromen.

Doel van de Pilot
Het doel van deze pilot is om een nog gedetailleerder inzicht te krijgen in de hoeveelheden en soorten elektrische apparaten die worden ingezameld binnen de kringloopbranche. Op dit moment registreert BKN al hoeveel elektrische en elektronische apparaten worden ingezameld en verzamelt data over hergebruik, recycling en restafval. Tijdens de pilot zullen deze data verder worden gedetailleerd door extra gegevens te verzamelen over specifieke soorten apparaten, zoals:

  • Koel- en vriesapparaten (bijv. koelkasten, diepvriezers, airco’s)
  • Televisies en monitoren (bijv. beeldbuizen, platte televisies, computerschermen)
  • ICT-apparaten (bijv. mobiele telefoons, computers, printers)
  • Lampen en losse lichtbronnen
  • Huishoudelijke apparaten (bijv. vaatwassers, wasmachines, ovens)

Deze gedetailleerde data helpen BKN en Stichting OPEN beter te begrijpen hoe deze apparaten worden hergebruikt, gerecycled of afgevoerd, wat essentieel is voor het bevorderen van een circulaire economie waarin er optimaal gebruik wordt gemaakt van de gebruiksduur van apparaten en grondstoffen zo lang mogelijk in omloop blijven.

Rachel Heijne, directeur van BKN, licht toe: “Als kringloopbranche spelen we een  belangrijke en groeiende rol in de transitie naar een circulaire samenleving. Deze pilot met Stichting OPEN biedt ons de kans om nog beter inzichtelijk te maken hoe waardevol onze bijdrage is en hoe we deze verder kunnen verbeteren. Samen met onze leden en partners zullen we werken aan een toekomst waarin hergebruik en recycling centraal staan.”

Inzichten en Uitvoering
Gedurende de pilot zullen geselecteerde BKN-leden gedetailleerde data bijhouden over de verschillende soorten ingezamelde elektronica. Deze data zullen worden geanalyseerd om te bepalen welke verbeteringen mogelijk zijn in de inzameling en verwerking van deze apparaten en hoe we meer apparaten kunnen hergebruiken.

Steven van Eijck, voorzitter van Stichting OPEN, voegt toe: “Om met elkaar tot een circulaire samenleving te komen is het cruciaal om een goed inzicht te krijgen in de stromen die er lopen. Om van daaruit te kijken wat goed gaat en wat nog beter kan. Deze pilot met de kringloopbranche is een prachtige aanzet voor een dieper inzicht in de stroom van elektrische apparaten bij een voor Nederland en voor ons belangrijke partner.”

Toekomstige Stappen
Na afloop van de pilot zal een grondige evaluatie plaatsvinden om te bepalen hoe de verkregen inzichten kunnen worden toegepast om meer gedetailleerde data te verzamelen en beter zicht te krijgen op wat er in de kringloop nodig is om deze data te kunnen verzamelen. De data zullen ook worden gebruikt om beleidsaanbevelingen te doen aan de overheid en andere betrokken partijen, met als uiteindelijk doel de transitie naar een circulaire economie verder te ondersteunen.