Meeste huishoudelijk afval in minst stedelijke gemeenten

Afbeelding: CBS

De Nederlandse gemeenten zamelden in 2019 gemiddeld 493 kilogram huishoudelijk afval per inwoner in. Van het opgehaalde afval werd 60 procent gescheiden ingezameld, in 2010 was dit nog 50 procent. In niet-stedelijke gemeenten wordt het meeste afval opgehaald, met name meer groente-, fruit- en tuinafval (gft), en grof tuinafval. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In zeer sterk stedelijk gebied wordt gemiddeld per inwoner het minste huishoudelijk afval ingezameld, in 2019 was dit 413 kilogram. In niet-stedelijk gebied lag dit met 602 kilogram per inwoner aanzienlijk hoger. In minder stedelijke gemeenten staan minder flats en meer huizen met een (grotere) tuin, waardoor deze meer gft-afval en grof tuinafval voortbrengen.

Zonder gft-afval en grof tuinafval zijn de verschillen een stuk kleiner: 379 kilogram overig afval per inwoner in zeer sterk stedelijke gemeenten, tegen 396 kilogram per inwoner in niet-stedelijke gemeenten.