Meerlanden verblijdt 100 goede doelen en verenigingen

Meerlandenfonds 2014
Uitreiking Meerlandenfonds drukbezocht Fotografie: Rob Essenberg (Meerlanden)

Op donderdag 11 december 2014 hebben goede doelen en verenigingen uit handen van burgemeesters en wethouders cheques ontvangen tijdens de feestelijke uitreiking van het Meerlandenfonds. Ook dit jaar heeft Meerlanden een bedrag van € 50.000,- in het fonds gestort om in totaal honderd sportverenigingen en goede doelen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden te ondersteunen.

Online Platform
Op www.meerlanden.nl/fonds staat het online overzicht van alle verenigingen en goede doelen die een bijdrage uit het fonds ontvangen. De goede doelen en verenigingen krijgen – naast een financiële bijdrage- ook de gelegenheid om zichzelf te presenteren op het Meerlandenfonds-forum. Dit is een platform waar zij elkaar kunnen vinden en waar zij van elkaars ervaringen, ideeën en diensten gebruik kunnen maken.

Meerlandenfonds
Ieder jaar stort Meerlanden € 50.000,- in het Meerlandenfonds om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen jaarlijks tussen 1 oktober en 1 november een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/inschrijven.

Samen meer waarde creëren
Meerlanden zet zich in voor een meer duurzame maatschappij. Daarom werkt zij elke dag aan meer waarde voor buurtbewoners, gemeenten en bedrijven. Dit doet Meerlanden vanuit een gezonde bedrijfsvoering waar ondernemerschap, milieu, mensen en de maatschappij kunnen floreren.
Door juist op lokaal niveau verschil te maken, wil zij bijdragen aan een leefbare aarde voor komende generaties. Samen zorgen voor een schone, groene en veilige buurt!