Meerlanden maakt kans op Koning Willem I plaquette

Meerlanden is door MVO Nederland voorgedragen voor de Koning Willem I plaquette. Dat is een prestigieuze prijs voor Duurzaam Ondernemerschap. “Wij voelen ons zeer vereerd dat wij zijn voorgedragen voor de Koning Willem I Plaquette. Deze voordracht zien wij al als een kroon op ons duurzaam ondernemerschap. Het is een extra stimulans om te blijven innoveren, nu en in de toekomst,” aldus Angeline Kierkels (algemeen directeur Meerlanden).

Duurzaam Ondernemerschap
Samen sneller circulair; daar staat Meerlanden voor. En daar gaat de organisatie ook voor! Dat blijkt onder meer uit initiatieven als de Groene Energiefabriek en haar Sociaal & Inclusief Ondernemerschap.

De vraag naar grondstoffen en energie neemt wereldwijd toe, de beschikbaarheid neemt af. Meerlanden zet zich als duurzame onderneming in om GFT voor 100% terug te brengen in de biobased economy. En dat doet zij niet alleen! Samen met gemeenten, bewoners, bedrijven en samenwerkingspartners zorgt Meerlanden ervoor dat GFT goed gescheiden wordt aan de bron. Zo kan zij er in haar Groene Energiefabriek 5 nuttige producten van maken: groengas, CO2, warmte, compost en water. De inzamelvoertuigen van Meerlanden rijden op dat groengas, gemaakt van het gft-afval dat zij zelf inzamelen! Omdat Meerlanden veel meer groengas produceert dan zij zelf verbruikt, gebruiken ook anderen het groengas. Groengas is klimaatneutraal en levert ook nog eens een enorme fijnstofreductie op. Het zesde product – grondstof voor de chemie – is in ontwikkeling.

Door de veelzijdigheid aan activiteiten biedt Meerlanden werk op verschillende doe- en denkniveaus. Zij streeft naar een gezonde sociale kringloop en biedt iedereen arbeidskansen. Door op een andere manier naar functies te kijken is het mogelijk dat op dit moment 103 participatiemedewerkers dagelijks bij Meerlanden aan de slag zijn. Samen met gemeenten, keten- en samenwerkingspartners streeft zij ernaar zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Koning Willem I plaquette
De Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap is de opvolger van het Ei van Columbus. De Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap beloont duurzame innovaties van kleine of grote organisaties. Een vakjury beoordeelt de komende tijd de inzendingen en maakt een Top 12 bekend. Dit zijn de genomineerde bedrijven voor de Koning Willem I Plaquette. Deze bedrijven kunnen zich ook inschrijven voor de EBAE, de European Business Awards for the Environment. De vakjury van de Koning Willem I Stichting draagt na de bekendmaking van de Top 12 aan het bestuur van de stichting drie genomineerden voor, met een advies voor de definitieve winnaar. In de bestuursvergadering van de Koning Willem I Stichting wordt de winnaar geselecteerd. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking in mei worden de winnaars bekend gemaakt.