Meerlanden haalt alleen minder afval op in Haarlemmermeer

Alleen inwoners van de gemeente Haarlemmermeer kunnen deze zomer minder vaak hun groente-, fruit- tuinafval laten ophalen. De afvalinzameling in Haarlemmermeer gebeurt door verwerkingsbedrijf Meerlanden. In plaats van wekelijks wordt het GFT-afval deze zomer om de week opgehaald, als gevolg van personeelstekort en vakanties van medewerkers….lees verder

Bron: IJmuider Courant


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.