Producenten en importeurs van verpakkingen krijgen meer vereisten ten aanzien van verpakkingen: in 2030 moeten deze recyclebaar zijn. Voor plastic verpakkingen in het bijzonder geldt dat er doelen komen voor het in de verpakking toegepaste gerecyclede plastic afval.

Het Afvalfonds Verpakkingen is een voorstander van het meer recyclebaar vormgeven van verpakkingen en het toepassen van gerecycled materiaal en stimuleert dit zelf bijvoorbeeld met tariefdifferentiatie (goed recyclebare verpakkingen worden beloond met een lager tarief) en kennisdeling vanuit het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Ook steunen wij maatregelen die het gebruik van onnodige verpakkingen of verpakkingen die onnodig veel loze ruimte bevatten terugdringen. Wel is de combinatie van product en verpakking het centrale uitgangspunt en moet voedselveiligheid geborgd zijn en voedselverspilling of productbeschadiging voorkomen worden.

Daarom zijn wij positief over het feit dat het verbod van plastic verpakkingen voor groente en fruit gebonden is aan uitzonderingen, bijv. vochtverlies, hygiëne of risico op bederf. Zuinig omgaan met grondstoffen start met zo min mogelijk gebruiken en daarna de grondstoffen zo goed mogelijk gebruiken en hergebruiken.

Administratie en monitoring
Voor diverse soorten verpakkingen wil de EU specifieke maatregelen opleggen. Dit betekent dat er een vorm van monitoring nodig is en dat deze typen verpakkingen apart dienen te worden geregistreerd. We vragen aandacht voor de inspanningen die dit vergt en de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur Stichting Afvalfonds Verpakkingen