‘Meer goed recyclebare verpakkingen leidt tot betere kwaliteit’

Hester Klein Lankhorst, Algemeen directeur, Afvalfonds Verpakkingen (Foto: Afvalfonds Verpakkingen)

We hebben met belangstelling kennisgenomen van de bevindingen van Natuur&Milieu. De recyclebaarheid van verpakkingen is een hot topic in ons dagelijks werk. Als er steeds meer goed recyclebare verpakkingen op de markt komen, neemt de kwaliteit van gerecyclede verpakkingen als grondstof steeds verder toe. Dat juichen wij toe omdat de afzetmarkt voor gerecycled materiaal hiermee steeds groter wordt en circulariteit van verpakkingen steeds dichterbij komt.

We zien dat het verpakkend bedrijfsleven hier ook hard aan werkt, hoewel dit niet altijd makkelijk is. Houdbaarheid en voedselveiligheid moeten bijvoorbeeld altijd geborgd zijn. Hoewel Natuur&Milieu een andere dan de in de wet gehanteerde definitie van recycling gebruikt, gaan wij graag met ze in gesprek. Doel is om te kijken waar snel stappen te zetten zijn en hoe wij samen met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken de ondertekenaars van het Plastic Pact kunnen helpen bij het behalen van hun doelen.

Hester Klein Lankhorst is directeur van Afvalfonds Verpakkingen