Medisch afval te vaak in verkeerde afvalstromen

Gooi gebruikte mondkapjes en handschoenen altijd bij het restafval

De corona-uitbraak heeft ook negatieve gevolgen voor de afvalverwerking in Nederland. Corona-gerelateerd afval zoals mondkapjes, rubberen handschoenen en ander medisch materiaal wordt in toenemende mate aangetroffen in verschillende afvalstromen waarin zij niet thuis horen. Dat is slecht voor de recycling en veroorzaakt bij sorteerders en recyclers een gevoel van onveiligheid als ze dit afval verwerken. De Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD doen de dringende oproep om medisch afval altijd bij het restafval te stoppen, het nooit bij andere gescheiden stromen te gooien en het ook beslist niet door het toilet te spoelen.

Sorteerderbedrijven zien tussen het PMD (plastic, metaal en drankkarton) steeds vaker medisch afval, zoals handschoenen van plastic of rubber, incontinentiemateriaal en mondkapjes. Medisch afval mag nooit bij het PMD, zelfs niet als het volledig uit plastic bestaat. Ook corona-gerelateerd afval dat bijna volledig uit papier bestaat, mag beslist niet bij het oud papier. Het is niet te recyclen en het levert een onveilig gevoel en soms zelfs besmettingsgevaar op bij sorteerders van oud paper.

Ook rioleringsbedrijven hebben te kampen met vervuilingen die voor problemen kunnen zorgen. Zij komen steeds vaker doorgespoelde mondkapjes, doekjes en handschoenen tegen in het riool. Deze hebben al op verschillende plekken tot verstoppingen geleid. De Vereniging Afvalbedrijven doet daarom nogmaals de oproep om het toilet niet als afvalbak te gebruiken. Dit afval moet niet doorgespoeld worden, maar bij het restafval gegooid worden.

Eerder deze week deed onder andere Nederland Schoon een oproep om handschoentjes en mondkapjes na gebruik vooral niet op straat te gooien. Ze worden steeds vaker tussen het zwerfvuil aangetroffen, maar horen uiteraard in de afvalbakken thuis.