Marktconsultatie GFT+e afval Regio de Vallei

Aanbestedende dienst: Gemeente Ede

Omschrijving: Regio De Vallei is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen, gericht op de verwerking van huishoudelijke afvalstromen. De overeenkomst met de huidige verwerker van het gft-afval loopt tot 1 januari 2023. Om tijdig over een nieuw contract te beschikken gaat Regio De Vallei middels een Europese aanbesteding een nieuwe verwerker selecteren. De samenwerkende gemeenten bieden gezamenlijk ca. 30.000 ton gft+e per jaar aan. De wens is dit duurzaam aan te besteden. Duurzaamheid moet meetbaar en controleerbaar zijn. Middels een marktconsultatie wil Regio de Vallei voorafgaand aan de aanbesteding in contact komen met geïnteresseerde verwerkers en zich informeren over de markt en de mogelijkheden die de verwerkers kunnen bieden voor een nieuwe overeenkomst….lees verder

Bron: tenderned.nl


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.