Marktconsultatie duurzaam verwijderen en verwerken van 200.000-300.000 m3 gries in de Eems

Marktconsultatie duurzaam verwijderen en verwerken van 200.000-300.000 m3 gries in de Eems, zaaknummer 31103189.0001

Rijkswaterstaat werkt aan een schone en vitale leefomgeving en wil het natuurlijke gebied voor de kust van Delfzijl herstellen. We gaan in de Eems 200.000-300.000 m3 gries, een kalkrijk restproduct van sodafabricage, in 2016 opruimen.

Oproep marktpartijen
We zijn op zoek naar duurzame oplossingen voor de gries-problematiek in de Eems. Hierbij willen we marktpartijen in een vroeg stadium betrekken, om zo te komen tot een innovatieve en duurzame aanpak van het opruimen van gries. Met dat doel organiseert Rijkswaterstaat een marktconsultatie.

Welke marktpartijen?
De marktconsultatie richt zich op marktpartijen in het overlast beperkend verwijderen, bewerken, opwaarderen en hergebruiken van dit bijzondere sediment.

Marktconsultatie
De marktconsultatie is op woensdag 29 april 2015, start om 9:30 en eindigt ca. 17:00 uur en vindt plaats in het Eemshotel te Delfzijl. In de ochtend is er een plenaire bijeenkomst en een mini value engineeringsessie, de zogenaamde ‘innovatiekeuken’. In de middag is er een georganiseerde gelegenheid (B2B) om met andere bedrijven in contact te komen.

Innovatiekeuken
De innovatiekeuken is een vervolg op een Value Engineering Studie van 19 en 23 maart 2015 waarbij regionale en lokale overheden betrokken zijn geweest om beoordelingscriteria en oplossingsrichtingen te onderzoeken. De resultaten hiervan zullen in de ochtend tijdens de innovatiekeuken op 29 april worden gedeeld.

Welke aanvullingen zijn er volgens u nodig om dit werk tot een succes te maken? Waar wilt u op worden beoordeeld? Wat vergeten wij? Wat wilt u aan ons vertellen?

Aanmelden
Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich aanmelden op de website www.b2match.eu/innovatiekeukengriesberg Hier is tevens de wijze van aanmelden en actieve deelname in de keukentafelgesprekken terug te vinden.

Vragen?
Rijkswaterstaat; Yuri Wolf, Griesberg@rws.nl